• Número 395
  • 21 de maio de 2018

CUT Política Social

A CUT de Política Social comeza unha campaña para que se compensen os festivos traballados

Chegou o momento de reavivar unha loita que nos levou hai uns anos á realización de importantes mobilizacións

A CUT de Política Social comezou unha campaña para conseguir a compensación do traballo realizado en domingos e festivos. A campaña iníciase cunha recollida de sinaturas nos centros dependentes da Consellería. Iniciaranse, tamén, contactos con todos os grupos parlamentarios para trasladarlles esta reivindicación e activaranse as mobilizacións necesarias para conseguir que as traballadoras e traballadores gocen dun dereito recoñecido no artigo 19 do 5º Convenio Colectivo e que o PP deixou sen efecto

Chegou o momento de reavivar unha loita que nos levou hai uns anos á realización de importantes mobilizacións pero que, desde hai tempo se desactivaron.

Sabemos que o colectivo de traballadoras e traballadores está especialmente sensibilizado cun punto que afecta directamente á saúde. Todas as traballadoras e traballadores temos dereito ao descanso e á conciliación da nosa vida laboral e familiar. As políticas impostas polo PP eliminan eses dereitos

Iníciase, polo tanto, un camiño do que non nos desviaremos até que se faga efectivo este dereito.