• Número 395
  • 21 de maio de 2018

Universidade

As vosas colaboracións. Cartas que recibimos

Agradecemos as vosas colaboracións. Se non nos implicamos tod@s, fracasaremos

A promoción de nunca acabar

15 de maio de 2018, unha promoción convocada no ano 2016 aínda non rematou histórica. A unha desesperante do selección, xúntase agora a burocracia administrativa que esixe unha modificación puntual da RPT que parece que nunca se vai publicar, despois aínda teremos que agardar a que se publiquen os nomeamentos. Non sei se todo isto foi a propósito, en todo caso a desconsideración e  a falta de previsión son evidentes.

Queixa

De verdade a ninguén lle parece reprobable a lentitude do sistema informático implantado?. Neste apartado de participación ninguén se queixa, non obstante ao meu arredor as queixas son o pan noso de cada día.