• Número 394
  • 14 de maio de 2018

Sanidade Pública

Condenan á Xunta por discriminar a unha nai médico á que non abonou as gardas durante as súas baixas por lactación e maternidade

A galena traballa no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense e os feitos ocorreron cando a xerente do centro era a curmá carnal de Núñez Feijóo

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condenou ao Servizo Galego de Saúde (Sergas) por discriminar a unha médico interna residente (MIR) no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense que se acolleu ás baixas por maternidade e lactación que lle correspondían legalmente, pero á que a Xunta non abonou durante as mesmas o complemento por realización de gardas que viña recibindo.

Os feitos sucederon cando a xerente do CHOU era Eloína Núñez, curmá carnal do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e hoxe xerente do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).

A médico afectada, apoiada pola Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM),denunciou ao Sergas en maio do ano pasado tras comprobar que deixara de percibir na súa nómina a parte proporcional do complemento de gardas que lle correspondía polas baixas de maternidade e lactación ás que se acolleu durante o seu embarazo e maternidade, entre abril e xullo e entre xullo e agosto do 2016, e despois de que o Sergas rexeitase a súa solicitude.

A xuíza do Xulgado do Social Número 3 de Ourense, María Luisa Rubio Quintillán, fallou ao seu favor en xullo do ano pasado asegurando que o Sergas a discriminara polo simple feito de ser nai. "Se o feito da maternidade e a lactación non pode ser causa de diminución retributiva", dicía na súa sentenza, e se "na base reguladora da maternidade do mes anterior á baixa poden estar incluída as gardas realizadas, non hai xustificación á denegación da solicitude da traballadora, pois a compensación económica por gardas intégrase nas súas retribucións".

Ademais, a xuíza lembraba ao Sergas que as gardas non son "servizos excepcionais ou extraordinarios" e constitúen "unha parte importante do soldo" dunha MIR, polo que “se se priva do devandito concepto por ser nai, existe unha discriminación por razón de sexo que desincentiva a maternidade".

Galicia é unha das comunidades con peores indicativos demográficos e con peores condicións de desigualdade salarial de sexo, a pesar de que Feijóo asegura que toma medidas reais para incentivar a natalidade e para evitar a discriminación das nais traballadoras. Pero o certo é que, a pesar da contundencia da sentenza de primeira instancia, o Sergas decidiu recorrer o fallo e manter a situación da médico sen abonarlle as cantidades que reclamaba.

Nunha sentenza promulgada o pasado 27 de abril, a Sala do social do TSXG desestima o recurso presentado polo Sergas contra a primeira sentenza, lembrando que aínda que a maternidade e a lactación supoñen unha suspensión do contrato de traballo similar á dunha baixa convencional, ambas as situacións non son equiparables, como pretendía a Administración sanitaria galega, "porque a maternidade e o período de lactación conforman unha realidade biolóxica diferencial exclusiva da muller e que, en canto tal, é obxecto de protección, por derivar directamente do artigo 39.2 da Constitución".

O fundamento dese precepto, abunda o fallo, "non é a protección á familia, senón a das nais, por iso é polo que a vulnerabilidade da traballadora embarazada, que dese a luz ou en período de lactación, faga necesario un dereito a un permiso de maternidade". Os xuíces tamén lembran que a xurisprudencia do Tribunal Supremo establece que "a traballadora que, por razón da súa situación de risco durante o embarazo ou lactación, deba ser protexida coa suspensión do contrato de traballo -por non ser posible a adaptación ou o cambio de posto-, pasa a percibir a prestación consistente no 100 %da base reguladora correspondente".

"Isto comporta tomar como base reguladora a correspondente ao mes anterior á baixa e, polo tanto, a incluír na mesma o salario percibido na devandita mensualidade, incluíndo, en suma, todos os complementos salariais". Segundo o Supremo, en supostos como este "non hai dúbida do respecto ao principio do mantemento dos dereitos retributivos das traballadoras".

Segundo fonte do CESM, o caso demostra "a mala vontade do SERGAS e as mentiras do Goberno da Xunta cando fala da súa preocupación pola baixa taxa de natalidade e da súa suposta protección á maternidade cando permite actuacións como esta". "Ademais de constituír unha auténtica secuela para a Xustiza ao atascar aínda máis os xulgados coa súa mala fe ao obrigar a recorrer aos traballadores a eles cando sabe sobradamente que vai perder”, o CESM pregúntase "se non debería actuar a Xustiza de oficio contra os responsables desta política de mal uso e abuso da mesma".

Público