• Número 394
  • 14 de maio de 2018

Sanidade Pública

Un novo conflito laboral no Álvaro Cunqueiro amosa as carencias de persoal do hospital

O actual conflito laboral que viven as auxiliares de enfermería únese a unha longa lista de protestas ante a Xerencia

Dende que foi inaugurado en 2015, o Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo motivou numerosas protestas, tanto por parte dos e das profesionais coma dos usuarios e usuarias e da cidadanía en xeral. O centro, que naceu no medio da polémica pola fórmula público-privada escollida para a súa construción que supuxo un gran custe engadido e a redución de camas e servizos, foi criticado polas deficiencias na atención, pola xestión da súa Xerencia e polo trato dado aos seus traballadores e traballadoras, levando a mobilizacións frecuentes do persoal sanitario e doutros colectivos.

O pasado mes de febreiro foi o persoal de limpeza o que denunciou o "deficit" no cadro de persoal, que provocaba unha sobrecarga de traballo e tamén que parte das instalacións non puidesen ser limpadas coa frecuencia necesaria. Criticaba tamén o "incumprimento" no seu convenio e acusaban á dirección do centro de asignarlles tarefas que non lles correspondían como por exemplo o traslado das bolsas de roupa sucia da porta das habitacións aos puntos de recollida, unha función non recollida no prego de condicións da concesión da limpeza. A solución que nese momento ideou a Xerencia do hospital para finalizar con esta protesta foi traspasar esta e outras funcións ao persoal auxiliar de enfermería (TCAE). É dicir, en lugar de contratar máis persoal, optouse por trasladar o problema a outro lugar e outro colectivo, como unha manta curta que se tenta estirar polos seus dous extremos. Unha mostra máis das limitacións que presenta o novo hospital de Vigo, inaugurado hai tres anos cun enorme investimento público e presentado pola Xunta como un centro modélico e a solución aos problemas sanitarios da maior cidade de Galicia.

O persoal de TCAE respondeu que a súa función é recoller a roupa e introducila nas bolsas, pero non trasladala (deben ser depositadas en puntos afastados), pois esta tarefa non figura nos seus estatutos e, polo tanto, réstalles tempo de traballo de atención aos e ás pacientes, pois é un colectivo especialmente sobrecargado, nunha área que necesitaría da contratación de máis persoal. “O persoal de limpeza protestou e fixo moi ben en facelo. Pero o colectivo de auxiliares temos unhas funcións moi determinadas especificadas nuns estatutos: o coidado do paciente, o seu aseo, temos a obriga de recoller os ocos dos pacientes..., no trasladar estas bolsas”, explica Miriam Costas, unha das traballadoras. Dende os sindicatos tamén se critica á Xerencia do centro e ao Sergas por unha mala redacción do prego de condicións do servizo de limpeza.

Ao igual que xa fixeran as traballadoras da limpeza, as auxiliares de enfermería (ao redor de 450) iniciaron protestas a pasada semana, negándose a trasladar a roupa sucia ata os puntos de recollida, de xeito que as bolsas comezaron a acumularse nos corredores do hospital. A reacción da Xerencia foi ameazar as traballadoras con sancións disciplinarias e a apertura de expedientes, acusándoas de provocar "unha grave alteración das condicións hixiénico-sanitarias para os pacientes, con riscos para a súa saúde". En total, abríronse ao redor de 150 expedientes. 

"Eu non sei quen ten que facer este traballo, pero dende logo non é a nosa función. Somos persoal de enfermería, a nosa función é asistencial. Se nos obrigan a levar as bolsas dun lado ao outro estaremos precisamente desatendendo os pacientes", di Miriam Costas, que subliña que "o último que queremos é que este conflito prexudique os pacientes. É a Xerencia a que está primando o aforro sobre a atención ao paciente". "Cal é o fondo do problema? Que a concesionaria non quere contratar máis persoal e polo tanto opta por cargarnos a nós cun traballo que non nos corresponde. E precisamente escolleunos a nós porque somos un colectivo que nunca protesta", sinala. "Pero chega un momento no que o vaso reborda. E dixemos: ata aquí", engade.

O persoal TCAE está a realizar asembleas e neste momento realiza consultas cun avogado para presentar unha querela administrativa ante a Xerencia do hospital e unha denuncia ante Inspección. Con todo, recoñecen a dificultade de manter un conflito coa dirección, polos prexuízos que lles poden provocar os expedientes abertos: "unha parte somos persoal estatutario, pero a maioría están contratadas, e cun expediente aberto non poderían presentarse ás oposicións e figurar en listas de contratación", subliña Costas, que denuncia un acoso laboral crecente. Nos últimos días as TCAE accederon temporalmente a trasladar as bolsas ata os puntos de recollida, para evitar sancións.

Praza Pública

As auxiliares de enfermería inician unha protesta de 24 horas no Álvaro Cunqueiro