• Número 393
  • 07 de maiode 2018

Asociación de Sensibilidade Química de Galicia

Declaración no 1º de Maio de 2018, Día Internacional da Clase Traballadora

Exposicións que non só non orixinan tolerancia, senón que agravan a enfermidade, empeorando os seus síntomas e facendo aumentar o seu grado

Vivir nunha sociedade que utiliza produtos químicos para tratar os seus alimentos, a auga, a roupa que vistes, os produtos de aseo e limpeza que utiliza, os cosméticos ou que até contamina dunha ou outra forma o propio aire que respira non é fácil.

A Sensibilidade Química Múltiple é unha enfermidade adquirida pola que se perde a tolerancia a produtos químicos diversos, estruturalmente non relacionados entre si desenvolvendo a partir dese momento, síntomas que afectan a diversos sistemas orgánicos e aparecen coa exposición a produtos químicos, a niveis moi por baixo dos límites de exposición profesional e que previamente non ocasionaban problemas.

É unha enfermidade real, emerxente e de gran prevalencia que nun mundo rodeado de produtos químicos, afecta cada vez a un maior número de persoas.

Desde SQM-Galicia queremos destacar o feito de que unha elevada porcentaxe de casos prodúcense no ámbito laboral, por fumigacións, vertidos de gasóleo nos centros de traballo ou por desenvolver este en edificios doentes, mal ventilados, deficientemente construídos ou nos que se utilizan materiais inadecuados.

Aos severos efectos que a Sensibilidade Química Múltiple orixina na vida diaria das afectadas, hai que sumarlle nos casos laborais o rexeitamento das Mutuas a consideralos como accidentes de traballo, a negativa das empresas a adaptar cando aínda é posíbel os postos de traballo ou, o empeño do INSS cando xa non poden traballar en que sigan facendo-o.

Algúns casos son aínda máis graves ao haberse producido en traballadoras de Administracións Públicas, as mesmas que deberían protexelas e non o fan, escudándose en que non poden ser sancionadas pola Inspección de Traballo aínda cando se comprobe o incumprimento da Lei de Prevención de Riscos Laborais.

Desde SQM-Galicia vemos con preocupación como se lles nega a incapacidade e remítese a traballar a afectados con grados III-IV da enfermidade, orixinando novas recaídas a propósito de que non existe tratamento e de que, a única medida eficaz é evitar as exposicións.

Exposicións que non só non orixinan tolerancia, senón que agravan a enfermidade, empeorando os seus síntomas e facendo aumentar o seu grado.

Nunha sociedade que debería de garantir a calidade de vida e a igualdade de oportunidades, marxínase aos afectados, négaselles a asistencia médica que precisan, non se fan estudos para coñecer a magnitude do problema e non existen estratexias sanitarias nin sociais dirixidas a diminuír a súa exposición e a da poboación xeral tamén en risco, aos produtos químicos.

Nunha sociedade avanzada, considerariamos ético administrar penicilina a unha persoa que é alérxica á mesma?.

Si a resposta é non, por que permitimos que as enfermas de Sensibilidade Química Múltiple que perderon a tolerancia aos produtos químicos, se lles síga expoñendo a eles?.

Queremos transmitir a nosa preocupación á sociedade para que comprenda e se faga consciente de que nun mundo rodeado de miles de produtos químicos, ninguén está libre de adquirir a enfermidade, especialmente as mulleres nas que é máis frecuente, simplemente porque tenden a acumular máis tóxicos ao ter máis tecido graxo e, mentres enfermamos as Institucións Públicas que deberían defendernos e axudarnos, simplemente miran para outro lado.

Xunta Directiva de SQM-Galicia
Angélica Gato, Sara Gonzalez, Amelia Paderne, Rocío Botana e Argentina Rey

Contacto:

http://www.sqmgalicia.com/

Busca-nos no twitter e no facebook.

Documentación da Asociación:

Documentos oficiais da Asociación

Estatuto Asociación SQM-Galicia

Acta Fundacional SQM-Galicia

Documentación necesaria para afectadas de SQM

Tríptico SQM-Galicia

Protocolo Sanitario SQM-Galicia

Guía de Control Ambiental

NTP 557 (Nota Técnica de Prevención do INSSBT (Instituto Nacional de Seguridade, Saúde e Benestar no Traballo): Intolerancia ambiental idiopática (IAl): sensibilidade química múltiple (SQM) e fenómenos asociados. | Redactor: Jordi Obiols Quinto. | Ldo. en Bioloxía e Farmacia CENTRO NACIONAL DE CONDICIÓNS DE TRABALLO. | A aparición, cada vez máis frecuente, de casos relacionados coa Síndrome da Sensibilidade Química Múltiple, trastorno, ou grupo de trastornos, de saúde coñecido tamén con outros moitos nomes, afecta de xeito directo o ámbito da saúde laboral e da política preventiva. A dificultade do seu diagnóstico, polas limitacións dos criterios empregados ao efecto, os innumerábeis factores determinantes da aparición dos casos, e o feito de que pode afectar non soamente a traballadores que manipulan produtos químicos, senón tamén aos daquelas actividades carentes, en principio, deste tipo de implicación, convérteno en motivo de controversia científica e, á vez, amplían o ámbito de incidencia de novos casos de xeito difusa a practicamente todo o campo da actividade laboral. Na presente NTP faise unha breve revisión xeral de todos os aspectos implicados, á vez que se comentan algúns dos avances máis recentes. | Nota.- As NTP son guías de boas prácticas. As súas indicacións non son obligatorias salvo que estean recolleitas nunha disposición normativa vixente. A efectos de valorar a pertinencia das recomendacións contidas nunha NTP concreta é conveniente ter en conta a súa data de edición. | 5 páxinas en formato pdf. | Acceder/Baixar.

Info baseada na enviada por:

ESTHER LORA RODRIGUEZ

-elora@icavigo.org-

Recollido de Ártabra 21