• Número 392
  • 30 de abril de 2018

Pensións

Comunicado: A Coordinadora pensionista analiza o acordo PP-PNV sobre pensións e chama a continuar a mobilización o 5 de maio

Valora o acordo como claramente insuficiente porque non aborda as reivindicacións principais do movemento

A Coordinadora pensionista emitiu un comunicado no que analiza o contido do acordo entre PP e PNV sobre pensións, considera que non se produciría sen a mobilización masiva dos últimos meses, valórao como claramente insuficiente porque non aborda as reivindicacións principais do movemento e chama a continuar a mobilización masiva na nova xornada estatal convocada para o próximo 5 de maio.

Este é o comunicado íntegro da Coordinadora Estatal pola defensa do sistema público de pensións:

Coñecemos polos medios de comunicación o acordo sobre pensións públicas PP-PNV no dia de hoxe.

Consideramos que isto ten lugar grazas ás mobilizacións que levamos a cabo pola Coordinadora e recoñecida a nivel internacional por diferentes medios, ante o devandito desgaste o Goberno cede a esta proposición do PNV, pero deixamos claro que non queremos parches.

As melloras que se anuncian falan do acordo alcanzado entre o Goberno e o PNV que establece que as pensións subir6n ao 1,6% en 2018, en virtude da inflación prevista para este exercicio, e segundo o IPC en 2019. Así mesmo, atrasan catro anos, ata 2023, a aplicación do factor de sustentabilidade, e auméntase ata o 56% en 2018, e o 60% en 2019, a base reguladora da pensión de viuvez.

O problema segue estando aí, pois hai que derrogar completamente esa lei de 2013 que establece o factor de sustentabilidade, un desconto máis para os novos pensionistas e o Índice de Revalorización de Pensións, unha formula para incrementar as pensións que nos condena ao 0,25% a partir de 2020 de novo e que non ten parangón en Europa. As pensións de viuvez, que xa coñecemos que segundo o aprobado en 2011, deberían estar en 2018 nun 59% da base reguladora, actualizásense tan só ata o 56%. En 2019 segundo este acordo estarán ao 60% cousa que non é nova, pois xa se prevía desde 2011. Van recuperar o perdido estes anos as viúvas e viúvos por conxelar ao 52% o PP ditas pensións o últimos cinco anos?

As Mobilizacións de todo o estado do 22 de Febreiro e do 17 de Marzo, 16 de Abril e a daquelas que veñen facéndoo por todo o territorio español en diferentes días, renovaron as estratexias electorais duns e os  intereses partidistas doutros. Fixemos que cedan e o diñeiro para as pensións apareceu onde dicían que non o había. E se ese acordo se materializa por escrito poderemos dicir que gañamos unha batalla pero non a guerra.

Con todo é necesario continuar as mobilizacións para que:

-Se derrogue o factor de sustentabilidade das pensións e non só se aprace catro anos.
-Se cambie o Índice de Revalorización pola actualización segundo o IPC de todas as pensións, se devolva todo o perdido desde o 2011 ao momento actual e as pensións mínimas se establezan nos 1.080 € da Carta Social Europea.
-Se establezan medidas suficientes para reducir primeiro e eliminar despois a brecha de xénero das pensións.
-Se derroguen os aspectos negativos da Reforma de 2011, sobre idade de xubilación normal e anticipada, cálculo da pensión e outras medidas que diminúen e dificultan o acceso á xubilación.
-Se Garanta o financiamento da Seguridade Social nos orzamentos xerais do estado, complementando os ingresos por cotizacións e non con préstamos que endebedan a Seguridade Social e supoñen a base para unha reforma futura.
– Se constitucionalice o dereito a unha pensión digna e suficiente, situando devandito dereito na Sección 2ª do Capítulo 20 do Titulo 10 da Constitución, que conforme ás previsións do seu articulo 53 goza dunha protección reforzada.
– Se leve adiante unha reforma integral do Sistema de Seguridade Social que vai ligada a unha reforma laboral e outra fiscal imprescindible para que o noso Sistema sexa sustentable a longo prazo e universal.

Desde a Coordinadora e desde as Plataformas en Defensa do Sistema Público de Pensións, imos seguir mobilizándonos polo cumprimento das nosas reivindicacións, ata tanto se teñan en conta e se negocie cos nosos representantes.

# 5Maio outra vez nas Rúas

Os pensionistas e xubilados ao 25 de Abril de 2018

Kaos en la Red