• Número 391
  • 23 de abril de 2018

Xunta de Galiza

Datos de flexibilidade horaria e teletraballo a decembro de 2017

É importante ter normativa. O máis importante é que dea as solucións axeitadas

A Xunta de Galiza ven de entregar á representación sindical os datos relacionados coa flexibilidade horaria e teletraballo a decembro de 2017. Traémolos a esta páxina para que sirvan de referencia e de reflexión sobre o procedemento a implantar na universidade. A flexibilidade horaria e o teletraballo son algunha das cuestións que se tratarán no grupo de traballo creado para debater sobre as propostas de conciliación e acción social.

Normativa

ORDE do 20 de decembro de 2013, conxunta da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e da Consellería de Facenda, pola que se regulan a acreditación, a xornada e o horario de traballo, a flexibilidade horaria e o teletraballo dos empregados públicos no ámbito da Administración xeral e do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE conxunta do 5 de setembro de 2016, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e da Consellería de Facenda, pola que se modifica a Orde do 20 de decembro de 2013 pola que se regulan a acreditación, a xornada e o horario de traballo, a flexibilidade horaria e o teletraballo dos empregados públicos no ámbito da Administración xeral e do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia.

Información proporcionada:

Datos globais das solicitudes de flexibilidade e teletraballo aprobadas

Datos globais das solicitudes de flexibilidade e teletraballo denegadas

Relación e identificación dos postos de teletraballo autorizados

Relación, identificación e motivación das flexibilidades (automática e por conciliación) denegadas

Relación, identificación e motivación das solicitudes de teletraballo denegadas