• Número 391
  • 23 de abril de 2018

Universidade

As vosas colaboracións. Cartas que recibimos

Agradecemos as vosas colaboracións. Se non nos implicamos tod@s, fracasaremos

Grupo de traballo de conciliación e acción social

Ola. Son unha das, seguro que múltiples funcionarias, interesadas no resultado das propostas que se discuten nese grupo de traballo de conciliación e acción social. Informades de todo o demais, pero sobre este capítulo hai un mutismo absoluto. As persoas que, coma min, estamos interesadas en certos aspectos desta negociación temos, en moitos casos, un interese condicionado polo tempo. Ben se puidera dar a situación de que cando rematedes as negociacións xa non nos afecten os resultados. Cando menos informade de como van as cousas.