• Número 390
  • 16 de abril de 2018

Universidade

Vista do recurso do concurso de traslados. Un novo retraso

O conto de nunca acabar

A asesoría xurídica de CCOO ven de comunicar un novo retraso na vista do recurso contencioso que interpuxemos ao non se contemplar no concurso de traslados que ven de rematar as prazas do Servizo de informática e comunicacións. A nova vista adíase ao día 6 de xuño ás 10 h. no Xulgado do Contencioso Administrativo nº2.

Soubemos, desde o primeiro momento, que o feito de que se obviasen as 7 prazas deste servizo que correspondía que se contemplasen no concurso, debíase a que o sr. reitor quería un procedemento específico para a provisión dalgún posto, feito que se constata coa proposta de convocatoria remitida á Xunta de Persoal.

A proposta é inaceptable. Para nós esta convocatoria de concurso de méritos é unha prolongación da anterior debe, polo tanto, ter as mesmas bases.