• Número 390
  • 16 de abril de 2018

A cloaca universitaria. QUE UNIVERSIDADE QUEREMOS?

O caso Cifuentes cuestiona toda a estrutura da caste universitaria

Maioría estudantil Xunta e Claustro de Filosofía e Letras UAM - Madrid

De que problemas falamos? Referímonos ao amiguismo, a endogamia e os tratos de favor que impregnan o funcionamento da universidade, á precariedade que padecemos os estudantes, os traballadores e a metade do persoal docente, a unha enorme falta de democracia que impide aos estudantes e traballadores ter ningunha clase de poder decisión real, da man da inxerencia obscena de grandes empresas privadas nos órganos de decisión que, en alianza coa caste universitaria, entregaron as universidades á privatización e o espolio.

Con esta perspectiva, os representantes estudantís de Revoluciona a túa Universidade fomos a defender á Xunta da Facultade que o Caso Cifuentes non sería posible “sen a colaboración das autoridades universitarias da URJC. Empezando polo reitor Javier Ramos”, pero que este non é “un caso illado, senón que este tipo de prácticas son expresión do funcionamento das universidades públicas”.

A raíz do escandaloso Caso Cifuentes, desde diferentes instancias universitarias da Universidade Autónoma de Madrid (UAM), a iniciativa do Decanato de Patricia Martínez de Filosofía e Letras, está a promoverse un comunicado de condena que, na nosa opinión, non é máis que un lavado de cara que se limita a criticar superficialmente estes feitos para non ter que dar conta dos problemas propios das universidades públicas, que son tamén parte da Autónoma.

Por esta razón decidimos non apoiar a proposta de comunicado do Decanato, que nos presenta unha universidade ideal baseada na autonomía universitaria e a transparencia, sinalando o “Caso Cifuentes” como unha excepción, coma se o soldo dos altos cargos da universidade fose de coñecemento público, coma se non se estivese explotando aos estudantes con falsas prácticas formativas, ou coma se as universidades públicas non estivesen dirixidas por Consellos Sociais nos que o BBVA, o Santander, farmacéuticas e outras multinacionais, ou ex concellais dos grandes partidos que deciden que estudamos ou canto nos custa.

Como era de esperar, esta posición defendida en Xunta non foi compartida polos portavoces da caste académica que, con actitudes hostís, insultos e fustrigación cara aos representantes estudantís, pretendían impoñer a súa posición e negar a expresión das posicións críticas.

Pero desde Revoluciona A túa Universidade e como dixemos na Xunta, “non nos limitamos a esixir a dimisión de Cristina Cifuentes e do reitor da URJC, pois a súa caída non supón máis que un cambio dunhas caras por outras, senón que impugnamos o sistema universitario de conxunto, ligado ás grandes empresas, corrupto e baseado na precariedade, así como ao réxime político que o sustenta”.

É fundamental que as e os estudantes tomemos nas nosas mans a loita non só para botar a Cifuentes e ao reitor da URJC senón para cuestionar o sistema universitario de conxunto para conquistar unha universidade radicalmente democrática, verdadeiramente pública, gratuíta e universal, feminista, crítica e ao servizo da transformación social, mediante a autoorganización estudantil.

*Revoluciona UAM está impulsado polas Agrupacións Armas da Crítica e Pan e Rosas (CRT e independentes).

O instituto que organizaba o mestrado de Cifuentes engordaba a lista de alumnos para sacar máis beneficio económico

Pablo Casado aprobou todos os seus “posgraos” en Harvard, Georgetown e outras universidades con apenas 40 días de clases e sen exames

NNGG, Mocidades do PSOE, Vox, a Policía... os choios da Universidade Rey Juan Carlos