• Número 389
  • 09 de abril de 2018

Sanidade pública

A Xunta paga 300.000 euros a unha empresa pola comunicación do hospital de Pontevedra que xa ten xefe de prensa en persoal

A propietaria da compañía adxudicataria do contrato, adxudicado sen concurso, é unha ex asesora de comunicación do subdelegado do Goberno en Pontevedra con José María Aznar

O Servizo Galego de Saúde (Sergas) pagou máis de 300.000 euros ás dúas empresas privadas ás que encargou a xestión do gabinete de prensa do hospital de Pontevedra, a pesar de que dispón para esa tarefa dun funcionario de persoal que ocupa unha praza á que están asignadas especificamente esas tarefas. Só no último ano e medio o Sergas asignou preto de 88.000 euros á firma beneficiaria da última adxudicación, propiedade dunha ex asesora de Alejandro Millán Mon, ex gobernador civil de Pontevedra con José María Aznar e irmán do eurodeputado do PP Francisco Millán Mon, á súa vez cuñado do presidente do Goberno, Mariano Rajoy.

O Sergas decidiu hai máis de quince anos, baixo mandato de Manuel Fraga, consolidar os postos dos xefes de prensa dos seus hospitais, que ata esa data eran contratados polas xerencias como asesores, para que pasasen a ser funcionarios da administración galega con praza en propiedade. Pero no ano 2009, e tras a chegada de Alberto Núñez Feijóo á Xunta, o entón xerente do Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP), José Manuel González Álvarez, decidiu contratar a unha firma externa, Tekla Comunicación, para levar as relacións cos medios de comunicación. Fíxoo mediante o procedemento negociado, que permite obviar os trámites dun concurso público. A empregada de Tekla que se encargou de desenvolvelas foi María Sara Lago Arango, xefa de Prensa de Millán Mon mentres este ocupou a Subdelegación do Goberno en Pontevedra entre 1996 e o 2004.

O último contrato do Sergas con Tekla data do ano 2013, cando González Álvarez lle adxudicou a xestión integral da comunicación corporativa da área sanitaria pontevedresa por un importe de 36.125,76 euros En decembro do ano seguinte, o xerente decidiu prescindir desa sociedade e adxudicar o servizo, de novo mediante o procedemento negociado, a Larango Comunicación. A empresa fora creada só cinco meses antes e a súa administradora única, segundo o boletín do Rexistro Mercantil, é Sara Lago Arango. O prezo da licitación, 25.8984 euros, representaba case 10.000 euros menos que o do contrato de Tekla, é dicir unha cantidade moi próxima á diferenza entre o que esta recibía do hospital e o que pagaba á súa empregada.

O xerente prorrogou ese contrato ata o 2016, data en que volveu encomendar as mesmas tarefas a Larango mediante o mesmo procedemento administrativo, é dicir sen concurso público, por un prazo de ano e por un importe de 29.520 euros anuais. González Álvarez deixou a xerencia no 2017, pero o hospital seguiu prorrogando o convenio con Larango de maneira irregular, dado que a lei de contratación públicos impide que os períodos das prórrogas dunha adxudicación superen aos establecidos na licitación inicial.

Cando os medios de comunicación o requiren para solicitar información sobre asuntos relacionados co hospital de Pontevedra, o Sergas non remite ao seu servizo de prensa propio e con despacho no centro, senón a esa empresa privada, na que Sara Lago actuou da mesma forma que Tekla actuou con ela. É dicir, contratando a outro empregado para que leve especificamente a comunicación corporativa do hospital.

Desde que González Álvarez externalizou eses labores, o Sergas asignou máis de 300.000 euros ás dúas empresas, mentres, segundo puido saber Público, o funcionario que ocupa en propiedade a praza ás que estaban asignados viu reducidas as súas funcións á revisión de medios e á elaboración do boletín de prensa diaria. Toda a relación cos xornalistas realízase a través de Larango.

O pasado 22 de marzo, Público dirixiuse por teléfono e por correo electrónico á Xerencia e ao departamento de Comunicación do Servizo Galego de Saúde para que puidesen ofrecer a súa versión dos feitos, pero o Sergas non explicou a que obedecía a decisión de externalizar as funcións dos seus traballadores nin se esas duplicidades de gasto se repiten nos mesmos e noutros departamentos dos hospitais públicos.

A Xunta contestou apenas dúas horas despois de que o artigo se publicase o 1 de abril, asegurando que a externalización do servizo de comunicación non é unha duplicidade, senón “un reforzo” que se xustifica en que a área sanitaria de Pontevedra é moi ampla e dá cobertura “a tres hospitais e 46 centros de saúde que atenden a unha poboación de máis de 300.000 habitantes”. Ese reforzo, con todo, non existe en áreas sanitarias considerablemente maiores, como as de Vigo e A Coruña, que atenden cada unha a medio millón de persoas.

O Sergas defende que a contratación con Larango “cumpre todos os requisitos” e nega que o servizo se estea prestando de forma irregular, dado que a última adxudicación por un ano foi en outubro do 2016, polo que aínda está dentro dos prazos legais.

Publico.es - JUAN OLIVER