• Número 385
  • 12 de marzo de 2018

UVIGO PAS funcionario

Eleccións á Xunta de Persoal da Universidade de Vigo

UVIGO Eleccións á Xunta de Persoal calendario electoral

A Xunta de Persoal Funcionario de Administración e Servizos da Universidade de Vigo entra en proceso electoral. Como primeira actuación xa acordou o calendario electoral que principia o día 02 abril coa constitución da Mesa e finalizará o día 10 de maio coa votación.

ELECCIÓNS XUNTA PAS FUNCIONARIO DA UNIVERSIDADE DE VIGO

CALENDARIO ELECTORAL 2018

INICIO

FIN

02/04/18

Constitución da Mesa

02/04/18

02/04/18

Entrega do Censo pola Universidade á Mesa

02/04/18

03/04/18

Publicación do censo provisional

05/04/18

04/04/18

Reclamacións ó censo

09/04/18

10/04/18

Resolucións das reclamacións pola Mesa

10/04/18

10/04/18

Publicación do censo definitivo

10/04/18

11/04/18

Presentación de candidaturas

23/04/18

24/04/18

Proclamación provisional de candidaturas

25/04/18

26/04/18

Reclamación a proclamación de candidaturas

27/04/18

30/04/18

Resolución de reclamacións

30/04/18

30/04/18

Proclamación definitiva de candidaturas

30/04/18

02/05/18

Campaña electoral

08/05/18

09/05/18

Xornada de reflexión

09/05/18

10/05/18

Votación

10/05/18