• Número 381
  • 12 de febreiro de 2018

Universidade de Compostela

USC. Permisos, vacacións e licenzas 2018

Nova regulamentación de vacacións, permisos e licenzas na USC

Para o voso coñecemento informámosvos de que a Xerencia da Universidade de Santiago de Compostela ven de publicar a Instrución I/2018 da Xerencia da Universidade de Santiago de Compostela relativa ao calendario de festas, vacacións, permisos e horario do persoal de administración e servizos para o ano 2018. Como vos sinalamos no PASquín anterior a proposta rexeitarase pola representación d@s traballador@s.

Ademais da publicación da  Instrución I/2018 da Xerencia da Universidade de Santiago de Compostela relativa ao calendario de festas, vacacións, permisos e horario do persoal de administración e servizos para o ano 2018, publicáronse tamén:

Anexo_I vacacións e permisos

Anexo_II progamación anual vacacións