• Número 381
  • 12 de febreiro de 2018

Persoal interino

A maior fraude laboral de España estala nos narices do Goberno

os efectos prexudiciais non parecen ter fin

A maior fraude laboral na historia de España comeza a rachar ao goberno de Mariano Rajoy, que aínda non deseñou un plan detallado para facer fronte ás condenas por fraude de lei que se aveciñan.

As primeiras sentenzas xudiciais demostran que o goberno contratou en fraude de lei centenares de miles de interinos, que traballaron por períodos moito máis estendidos dos que marca a lei. E as responsabilidades non só afectan o goberno central senón tamén aos autonómicos e aos concellos de todo signo político.

O Executivo (e o resto de administracións) abusou da contratación de interinos para prorrogar a convocatoria pública de emprego durante os anos de crise. Pero parte da fraude remóntase tamén a gobernos anteriores.

O cúmulo de irregularidades comeza a estalar xusto cando o Goberno de Mariano Rajoy prepara unha convocatoria masiva de oposicións que podería deixar na rúa ata a 700.000 funcionarios interinos que levan ata 20 anos nos seus postos de traballo, cando a lei marca un máximo de tres anos.

As sentenzas

Unha sentenza do Tribunal de Xustiza Europeo confirma que unha secretaria do Ministerio da Defensa, Ana De Diego, debe gozar dos mesmos dereitos que calquera outro traballador da administración pública. Trátase dun principio básico da lexislación laboral española: ningún traballador temporal debe ser discriminado en relación aos beneficios do traballador fixo, á marxe da duración do seu contrato.

A administración enfróntase a unha onda de demandas por este motivo. Máis dun centenar de interinos en Asturias xa acudiron aos tribunais para solicitar o seu recoñecemento como indefinidos e algúns sindicatos comezaron a convocar folgas e paralización de servizos. CXT chamou a un paro de mestres para o vindeiro venres. "Estamos a animar a todos os interinos a denunciar ante os tribunais co fin de ter garantías fronte a un despedimento nulo e para que obteñan as súas indemnizacións", explica Miguel Angel Lorenzo, portavoz de Somos Sindicalistas Madrid

Os tribunais españois tamén están a dar a razón ao colectivo. Unha recente sentenza dun xulgado de Madrid acaba de fallar a favor dun traballador interino que denunciou ao Concello de Madrid por ser contratado en fraude de lei. 

“Resulta pois que o contrato subscrito polas partes en 2005 adoece dun vicio de fixación dunha duración determinada, por non acreditarse causa algunha limitativa de tal duración e non responder á verdadeira natureza establecida no artigo 15.1 en relación ao Real Decreto 2720/98. Por iso, celebrado en fraude de lei, debe considerarse indefinido”, establece a sentenza xudicial á que tivo acceso este diario.

A asociación de interinos activou máis de 3.000 demandas contra o goberno. Trátase de traballadores que tentan que o Estado lles recoñeza a súa calidade de traballadores indefinidos, despois de superar o tres anos establecidos na lei, e blindar o seu traballo ante as futuras oposicións que poderían deixalos na rúa.

“Trátase da maior fraude de lei da historia laboral en España”, explica Enrique Arévalo Granados, asesor legal da Asociación de Interinos Anil. “E o peor é que a fraude masiva foi cometido polo propio goberno”, engade.

Agora o gabinete de Mariano Rajoy e o resto de administracións, obrigados por Europa a reducir o número de interinos, terán que elaborar un plan de continxencia no caso de que perdan coa avalancha de demandas xudiciais que se aveciñan. Ata agora, nin os ministerios nin os concellos nin as comunidades autónomas previron ningún plan de acción nin as indemnizacións que poderían asumir cos despedimentos dos interinos. 

Economía Digital