• Número 379
  • 30 de xaneiro de 2018

Universidade

As vosas colaboracións. Cartas que recibimos

Agradecemos as vosas colaboracións. Se non nos implicamos tod@s, fracasaremos

Promoción interna

Insoportable o que acontece no desenvolvemento da promoción interna da escala de xestión, penso que é imposible atopar outra actuación á altura da realizada. Contéñome á hora de escribir porque se sigo estoupo.