• Número 378
  • 22 de xaneiro de 2018

UNIVERSIDADE DE COMPOSTELA

Permisos, vacacións e licenzas 2018

USC, a negociación en marcha

A Xerencia da Universidade de Compostela ven de presentar á representación do PAS, a proposta de “Instrución /2018 da Xerencia da universidade de Santiago de Compostela relativa ao calendario de festas, vacacións, permisos e horario do persoal de administración e servizos, para o ano 2018”

Trasladámosvos a proposta para o voso coñecemento.