Maio de 2017
 
 

NÚMERO 359 - 29/05/2017

   CUTUDC / Novidades

  ORZAMENTOS XERAIS DO ESTADO (OXE)
 

O proxecto de OXE contempla o despedimento de interin@s e temporais pasados 3 anos do nomeamento ou contrato

O PP e grupos afíns que sen dúbida aprobarán o que aínda é proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017 reaccionan diante das innumerables sentenzas que declaran como “indefinida” a relación laboral.

 

  • Noticias relacionadas

No Título III dos gastos de persoal, Artigo 18. Bases e coordinación da planificación xeral da actividade económica en materia de gastos de persoal ao servizo do sector público, no punto Dous sinálase que:
 
“La duración del contrato o del nombramiento no podrá ser superior a tres años, sin que puedan encadenarse sucesivos contratos o nombramientos con la misma persona por un período superior a tres años, circunstancia esta que habrá de quedar debidamente reflejada en el contrato o nombramiento.”
 
Remata, este punto, establecendo:
 
“Las actuaciones irregulares en esta materia por parte de los órganos de personal competentes de cada una de las Administraciones Públicas y de las entidades que conforman su sector público institucional darán lugar a la exigencia de responsabilidades de acuerdo con la normativa vigente en cada una de las Administraciones Públicas.”
 
Os contratos dos interinos limitaranse a "necesidades urxentes" e a un máximo de tres anos

 

  

 

CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript