Maio de 2017
 
 

NÚMERO 358 - 22/05/2017

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDAE
 

Resumo da reunión do Claustro Universitario do día 15/05/2017

O pasado luns, día 15 de maio realizouse unha reunión do Claustro Universitario no que, ademais de participar nas decisións que competen ao órgano en cuestión, serviu, tamén, de altofalante para que, a comunidade universitaria e a opinión pública en xeral coñezan a situación pola que atravesa o colectivo e as reivindicacións que mantemos neste momento.

 

 • Noticias relacionadas

 

 

  Por un lado abstivémonos na votación do punto 3 .- Memoria do reitor para o Claustro Universitario 2016, significando como vos sinalamos o erro que figuraba no número de PAS que se contemplaba na dita Memoria de Xestión 2016. Por outro lado significamos que durante o ano 2016 o Consello de Goberno aprobou unha Oferta de Emprego Público sen ter coñecemento de que na documentación presentada á Consellería de Facenda para que lle dera o prace contiña 6 postos de traballo a amortizar, este feito que consideramos gravísimo ocultouse, tamén, á Xunta de Persoal o que pon de manifesto as manobras do equipo de goberno incumprindo tódalas normas de transparencia e bo goberno na actución realizada.
   
  O reitor responde que o número de PAS é unha foto fixa nun momento determinado do ano 2016 e que reflicte a información que se lles proporcionou.  Referente á segunda cuestión sinala que, de ningún xeito, se amortizará ningún posto e que revisarán a actuación respecto da transparencia na toma de decisións.
   
  Xa na quenda aberta de intervencións anunciamos a interposición de recurso á convocatoria de concurso de traslados por non contemplar, no Anexo 1, as vacantes do Servizo de Informática e Comunicacións.

   

 

  

 

CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript