Maio de 2017
 
 

NÚMERO 358 - 22/05/2017

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDAE
 

Persoal colaborador nas probas de acceso á universidade (ABAU – 2017)

Unha vez máis temos que sinalar un proceder “anormal” da UDC respecto das outras universidades galegas. Cando tanto a USC como a UVigo, procederon con normalidade a seleccionar persoal colaborador nas probas de acceso á universidade para o ano 2017, a UDC, aducindo falta de comunicación da CIUG, opta por nomear ao persoal que quedou na lista de agarda do ano 2016.

 

 • Noticias relacionadas

 

 

  Na última reunión da Xunta de Persoal coa Xerencia sinalamos esta incongruencia e o noso desacordo coa actuación institucional ao non se convocar en tempo e forma o procedemento ao que se puidesen presentar @s traballador@s que o desexasen realizándose a selección do xeito que se fixo en anos anteriores.
   
  A Xerencia sinala:

   
 • A situación deriva da falta de comunicación da CIUG para a posta en marcha do mecanismo de selección.

 • Diante desta circunstancia, e polo apremio en realizar os nomeamentos, o xerente adopta a decisión de que se proceda utilizando a listaxe das persoas que presentándose á convocatoria do ano anterior quedaron en “lista de agarda”.

 • Que asume toda a responsabilidade da decisión tomada.

 •  
  Pola nosa parte poñemos de manifesto a incongruencia que supón que nas outras universidades o procedemento fose o habitual mentres que a UDC adopta medidas extraordinarias.
   
  Entendemos, pola nosa parte, que a CIUG tería que comunicar, ao mesmo tempo, ás tres universidades a solicitude de selección de persoal, de non facelo desta maneira, a responsabilidade é da propia CIUG. Neste caso a UDC debería proceder facendo unha reclamación á CIUG, seleccionando ao persoal do xeito habitual e responsabilizando do retraso á Comisión Interuniversitaria.
   
  O xerente insiste na decisión tomada agardando que en anos vindeiros non suceda, de novo, o que aconteceu este ano.

   

   

 

  

 

CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript