Maio de 2017
 
 

NÚMERO 357 - 15/05/2017

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADE
 

Oferta de Emprego Público

Non hai lugar para o descanso, aínda non rematamos co chanchullo do concurso de traslados e xa comezamos a guerra da Oferta de Emprego Público (OEP) do ano 2017. Non temos acougo pero tampouco temos tempo para o desánimo. Coas mesmas forzas que defendemos que todas as prazas vacantes teñen que aparecer no concurso de traslados, reivindicaremos que todas as prazas da OEP a quenda libre teñen que ser de postos base.

 

 • Noticias relacionadas

 

 

  A incapacidade para determinar que prazas teñen que formar parte da OEP, tivemos que dicírllelo nós, ten como consecuencia dous importantes efectos. A proposta inicial contemplaba, por un lado unha exigua oferta de prazas, e por outro lado minimizaba a masa salarial que deriva da valoración económica das prazas que terían que se contemplar e non aparecían na listaxe da proposta da Xerencia. No capítulo da valoración económica pásase de 487.344,42 € a 728.148,42 €., temos que sinalar que non estamos de acordo coa valoración ao non se contemplar circunstancias tan importantes como os trienios e demais factores que posuían as persoas que os desenvolvían.
   
  Tamén rexeitamos que na nova proposta remitida pola Xerencia na que se acepta a práctica totalidade das prazas que sinalabamos, non aparezan as prazas 316, Técnico informático e a 746 Posto base de relacións internacionais (antes en Rexistro), a Xerencia escúsase en que a praza 316 sempre tivo a consideración de vacante, polo tanto non corresponde considerala dentro da OEP.
   
  Pola nosa parte argüimos que, aínda que na RPT apareza como vacante, ningunha d@s traballador@s que aprobaron na fase de consolidación realizada no seu día como PAS laboral, puido optar a ocupar esta praza agardando a decisión xudicial. O xerente sinala que, de ser positiva a sentenza, a praza podería considerarse na seguinte OEP.
   
  Na praza 746 sinalamos que a traballadora, en comisión de servizos na USC, tomou posesión definitiva da praza nesa universidade no concurso que se resolveu por Resolución da Xerencia de 12 de setembro de 2016 (foi no momento que tomou posesión do posto na USC cando causou baixa na UDC). A Xerencia sinala que, coa aprobación da actual RPT, a reconversión da praza co número de posto 30 na 746, implica a perda do seu orzamento, polo tanto non corresponde tela en conta. Manifestámoslle o desacordo pois a RPT publicouse no DOG do 09/02/2016 e a persoa que tiña en propiedade a praza deixou de ser traballadora da UDC cando tomou posesión da praza, despois do 12 de setembro de 2016. Preguntámonos, xa que logo, en que situación estivo desde o 09/02/2016 até que tomou posesión definitivamente da praza na USC?
   
  Con estas consideracións, despois da valoración económica de cada unha das prazas, valoración coa que non podemos estar de acordo polo xa sinalado anteriormente, unha vez realizado o desconto de orzamento preciso para as promocións  atopámonos que sendo 21 os postos considerados dentro do que é a OEP relativos a vacantes producidas no ano 2016 a Xerencia propón sacar a quenda libre 17 prazas das que se reserva 4 para postos de grupo A1/A2  (incluíndo unha praza que non existe na RPT) e 1 para A2/C1 no Servizo de Informática.
   
  Non podemos, de ningún xeito, estar de acordo coa proposta da Xerencia e remitímonos, unha vez máis, ao acordo da maioría da Xunta de Persoal.

   

 

  

 

CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript