Maio de 2017
 
 

NÚMERO 356 - 08/05/2017

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADE
 

Oferta de Emprego Público

Sabiamos, así volo comunicamos no seu día, que a presenza dunha praza da Escala axudantes arquivos, bibliotecas e museos da Universidade da Coruña na Oferta de Emprego Público (OEP) do ano 2016 non era máis que o comezo. Unha vez aberta a espita non se ía pechar e nas sucesivas OEP multiplicaríanse as prazas de grupos superiores limitando substancialmente as convocatorias de postos base.

 

  • Noticias relacionadas

 

 

Na proposta da Xerencia para a OEP de 2017 xa se contemplan 4 prazas, unha delas que nin sequera está na Relación de Postos de Traballo.
 
A Xerencia remitiu, para acceso libre, a seguinte proposta:
 

ESCALA

Nº de prazas

Sistema xeral

Persoas con discapacidade xeral

CUSTO POR PRAZA

TOTAL/ANO con SEG. SOC.

Escala técnica superior informática

1

 

 

36.999,38 €

46.323,23 €

Facultativo de bibliotecas

1

 

 

31.503,55 €

39.442,44 €

Escala técnica superior de calidade

1

 

 

36.999,38 €

46.323,23 €

Vicexerente de persoal

 e RR. LL. (A2)*

1

 

 

49.788,96 €

62.335,77 €

Escala administratativa (C1)

8

 

 

22.447,91 €

224.838,27 €

Escala técnica de servizos E-AP)

4

 

 

19.381,17 €

97.060,90 €

Escala técnica de especialistas informática (C1)

1

 

 

23.825,24 €

29.829,20 €

TOTAL

 

 

 

220.945,59 €

546.153,04 €

Promoción interna

 

 

 

144.233,04 €

180.579,77 €

 DISPOÑIBLE DESPOIS DA PROM. INTERNA 

 

 

 

1.415,61

* Praza creada pola Resolución do 12/01/2016, pola que se establece a estrutura orgánica dos servizos centrais da UDC e as competencias dos seus órganos directivos, pendente de dotar orzamentariamente en RPT. 

 

De ningún xeito consideramos que praza estea “creada”, ao non se contemplar na actual RPT. A RPT é o documento que reflicte os postos de traballo de PAS da universidade. Ten o visto e prace da Xunta de Galiza e aprobouse no Consello de Goberno e Consello Social.
 
A proposta remitida constata que o equipo de goberno opta por incrementar paulatinamente a convocatoria a quenda libre das prazas de superior categoría taponando, por unha parte, as posibilidades de promoción e por outra as convocatorias por esa quenda dos postos base.
 
Fronte a este posicionamento institucional tanto APA como a maioría da Xunta de Persoal optamos por seguir reivindicando que as Ofertas de Emprego Público, no que se refire á quenda libre, contemplen, exclusivamente, postos base das diferentes escalas.
 
Temos que indicar que o xerente aceptou a práctica totalidade das prazas que sinalamos que tiñan que se contemplar na taxa de reposición só pon dúbidas á 316 Técnico informático, por renuncia, e a praza 746 Posto base de relacións internacionais (antes en Rexistro) do que temos constancia de que xa ten posto definitivo na outra administración.
 
Fe de erratas
No cálculo que fixemos da porcentaxe de interinidade cometemos un erro, sendo o cálculo correcto o seguinte:
 

POSTO

Nº PRAZAS

VACANTES

%

Escala Xeral. Posto base despois do concurso

135

47

34,81481481%

Escala Xeral. Posto base antes do concurso

135

25

18,51851852%

Auxiliar de servizos

90

25

27,77777778%

Técnico informático

29

5

17,24137931%

Conserxe

24

4

16,66666667%

Auxiliar técnico de biblioteca

42

6

14,28571429%

Bibliotecario/a

38

4

10,52631579%

Analista

12

1

8,333333333%

Técnico de laboratorio

40

2

5%

  

 

CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript