Abril de 2017
 
 

NÚMERO 351 - 03/04/2017

   CUTUDC / Novidades

  GESTHA
 

Altos directivos de Facenda instrúen sobre como eludir impostos e evitar contramedidas fiscais

Os Técnicos do Ministerio de Facenda (Gestha) denunciaron hoxe os centenares de cursos nos que altos responsables de Facenda instrúen aos asesores internacionais e grandes despachos tributarios en técnicas para eludir impostos e evitar as medidas antielusión, raiando o límite do decoro e da lei de incompatibilidades, segundo puxeron hoxe de manifesto no marco da XV edición do seu Congreso Nacional en Alacante.

 

  • Noticias relacionadas

 

Precisamente, a relación entre a corrupción política e a fraude fiscal someteuse hoxe á opinión de Joaquim Bosch, portavoz de Xuíces para a Democracia; Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional e de José María Olmo, xornalista do Confidencial que foi un dos que destapou os ‘Papeis de Panamá’.
 
Gestha considera que o correcto desempeño das funcións públicas de determinados responsables da AEAT e do Ministerio de Facenda choca coa súa actividade máis que frecuente en multitude de actos docentes (xornadas, cursos, talleres e mestrados universitarios …), o que abre a dúbida sobre a súa compatibilidade co cargo, dado que podería menoscabar o estrito cumprimento dos seus deberes, cando non comprometer a súa independencia ou imparcialidade.
 
Neste sentido, os Técnicos sinalan que, a pesar de recibir altas retribucións con inxentes incentivos, é frecuente atopar nos claustros de profesores a subdirectores xerais e altos responsables da Oficina Nacional de Fiscalidade Internacional (ONFI), da Delegación Central de Grandes Contribuíntes ou da Dirección Xeral de Tributos, por citar algúns exemplos.
 
Estes “docentes” contan xa con elevados salarios polos seus cargos desempeñados en Facenda, que se moven entre os case 70.000 euros dun subdirector adxunto da Dirección Xeral de Tributos, ata os máis de 100.000 euros anuais que percibe un xefe de equipo nacional da Delegación Central de Grandes Contribuíntes ou o Xefe da OFNI.
 
Cadro 1. A retribución dalgúns dos cargos de Facenda que instrúen aos asesores fiscais
 

Postos ocupados por algúns dos “docentes”

Estimación das retribucións totais en 2017 (*)

Xefe de Equipo nacional de inspección A.A. Delegación Central de Grandes Contribuíntes

111.774,18

Xefe Oficina Nacional de Fiscalidade Internacional

108.081,27

Director Xeral de Tributos

104.979,38

Xefe de Equipo nacional de inspección A.A. Delegación Central de Grandes Contribuíntes

104.078,26

Xefe Adxunto Oficina Nacional de Fiscalidade Internacional

103.255,34

Xefe ENI Coordinador/a Delegación Central de Grandes Contribuíntes

101.185,61

Presidente Tribunal Económico Administrativo Rexional de Madrid

100.970,15

Director do Instituto de Estudos Fiscais

97.310,13

Inspector Asesor e Coordinador D de Oficina Nacional de Investigación da Fraude

93.337,38

Xefe Unidade de Coordinación Dependencia Rexional de Xestión Tributaria de Madrid

93.077,88

Xefe de Equipo nacional de inspección Delegación Central de Grandes Contribuíntes

91.726,53

Inspector Facenda D

86.423,50

Subdirector Xeral AEAT

83.977,53

Subdirector Xeral da Dirección Xeral de Tributos

83.977,53

Director de Formación de Facenda Publica do Instituto de Estudos Fiscais

83.977,53

Subdirector Adxunto da Dirección Xeral de Tributos

69.641,32

(*) Estímanse con 9 trienios e incluíndo a percepción media dos complementos de produtividade.  
Fonte: Gestha, a partir das Relacións de postos de traballo do Ministerio de Facenda e da AEAT
 
O cargo, como gancho
En todo caso, os Técnicos de Facenda consideran que non debería aproveitarse o nome oficial do cargo ocupado como “gancho” para atraer alumnos aos cursos, xa que as actividades privadas lucrativas non deberían promocionarse coa utilización do cargo.
 
O exemplo máis paradigmático é o do Máster en Dirección de Fiscalidade Internacional, cuxo claustro de profesores está formado por 27 persoas, das cales 16 son inspectores de Facenda en activo e 4 en excedencia. E entre os 16 en activo atópanse os dous máximos responsables da Oficina Nacional de Fiscalidade Internacional (ONFI), da Delegación Central de Grandes Contribuíntes (DCGC) e da Dirección Xeral de Tributos -ata o pasado decembro- e cinco subdirectores xerais.
 
Curiosamente, este máster dedica unha parte do seu temario, sen ser exhaustivos, ás principais características dos paraísos fiscais máis notables e réximes fiscais privilexiados de maior interese, planificación corporativa-sociedades holding, planificación financeira internacional, planificación de operacións internacionais sobre bens intanxibles, planificación sobre centros produtivos de comercialización e de servizos de empresas multinacionais, planificación sobre investimentos inmobiliarios transnacionais e planificación internacional para persoas físicas, patrimonial, familiar e sucesoria.
 
Moitos destes cursos, organizados por entidades privadas, diríxense precisamente a asesores de investimentos estranxeiros en España ou de investidores españois no estranxeiro, así como a asesores de empresas con proxección ao mercado exterior, e teñen como finalidade, segundo reza literalmente nalgún dos seus programas: “aproveitar as oportunidades que permitan mellorar a eficiencia fiscal”, “coñecer as estratexias, ferramentas e esquemas propios da planificación fiscal internacional, así como as medidas antielusión fiscal máis relevantes, a fiscalidade dos países emerxentes e os réximes de fiscalidade privilexiados de maior interese na actualidade”.
 
Posibles incompatibilidades
Ademais, a asiduidade coa que moitos destes funcionarios participan neste tipo de cursos, ás veces en horario matinal, podería ser constitutiva, no seu caso, de infracción da Lei de Incompatibilidades, que exceptúa do severo réxime de incompatibilidades á docencia só cando sexa “ocasional”. E a este respecto, no portal da transparencia do Goberno de España non aparecen apuntadas as siglas destes altos responsables entre as compatibilidades concedidas.
 
En concreto, o máximo responsable da ONFI é definido nun dos foros nos que participa como “Inspector de Facenda do Estado. Conferenciante habitual e profesor da Escola da Facenda Pública e de moi diversos, outros centros e institucións”.
 
Por iso, os Técnicos esixen á Inspección dos Servizos do Ministerio de Facenda que investigue o centenar de cursos organizados por entidades privadas, entre os que figuran as grandes consultoras tributarias nos que altos responsables da AEAT e do Ministerio puideron informar dos criterios, prácticas tributarias e proxectos normativos. Igualmente, esixe que pescude o número e identidade dos “alumnos” que asistiron e se se formularon preguntas ou consultas relacionadas coa problemática fiscal dos seus clientes.
 
Ademais, para o colectivo esta elevada actividade docente dos altos cargos serve para “engraxar” as portas xiratorias, ao coincidir na maioría de cursos cos socios de consultoras e grandes empresas -moitos deles tamén foron altos cargos no seu día-, nas que posteriormente acaban prestando os seus servizos moitos destes funcionarios.
 
Gestha, que considera imprescindible acabar con esta tóxica práctica, abordará mañá venres día 31 na Asemblea que reúne aos representantes dos Técnicos de Facenda a petición ao Congreso dos Deputados dunha regulación legal que restrinxa a proliferación desta clase de cursos.
 
30-3-2017 diariolaley

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript