Marzo de 2017
 
 

NÚMERO 350 - 27/03/2017

   CUTUDC / Novidades

  SENTENZA
 

O TSXCeL anula parcialmente un concurso de méritos de 2014 para a provisión dalgunhas prazas de funcionarios

A Sala do contencioso administrativo entende que a Administración está obrigada a convocar todos os postos de traballo vacantes

     

  • Noticias relacionadas

 

A Sala do contencioso-administrativo do TSXCeL, con sede en Valladolid, ao coñecer o recurso de apelación número 561/2016, procedeu á anulación da resolución do 5 de decembro de 2014 da Xunta de Castela e León mediante a que se convocaba concurso de méritos para a provisión de postos de traballo reservados ao Persoal Funcionario dos Subgrupos A1, A2, C1 e C2 pertencentes aos Corpos Superior, de Xestión, Administrativo e Auxiliar e doutros Corpos e Escalas da Administración especial no ámbito da Administración Xeral da Comunidade de Castela e León e dos seus Organismos Autónomos.
 
A razón esencial da devandita sentenza é a de entender que, como principio xeral, a Administración atópase obrigada a convocar todos os postos de traballo vacantes. A excepción ao devandito principio xeral de convocatoria só pode ser válida se se xustifican motivadamente as causas polas que non se procede, dentro do que constitúa o ámbito da convocatoria, á non provisión de determinados postos.
 
Na referida sentenza analízanse os criterios que foron esgrimidos pola Administración para xustificar a provisión efectuada, criterios que só se contiñan no preámbulo da resolución de convocatoria, sen que se xustificase no expediente en concretos informes que o apoiasen, como é esixible, aínda que no curso do procedemento xudicial tentouse completar ditas omisións.
Esta xustificación do preámbulo estimouse insuficiente, en canto só se contiñan fórmulas xenéricas que tanto podían levar a unha solución como á contraria. Doutra banda, a proba practicada no procedemento corroborou que na práctica tampouco se seguiron os propios criterios establecidos, o que era demostrativo da inconsistencia dos mesmos.
 
Non obstante a declaración de nulidade da convocatoria, efectuouse con carácter parcial, mantendo os actos de provisión xa realizados en execución daquela, para evitar os prexuízos que derivarían de non respectar situacións xa consolidadas, o que obriga á Administración á provisión dos postos non convocados, seguindo os criterios establecidos na propia sentenza.
 
Sentenza -SalaCA TSXCeL -Anulación parcial convocatoria concurso
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript