Febreiro de 2017
 
 

NÚMERO 345 - 20/02/2017

   CUTUDC / Novidades

  XUNTA DE GALIZA
 

Instrucións para a confección das nóminas para o ano 2017

No DOG do día 15 de febreiro de 2017 publícase a Orde de 10 de febreiro de 2017 pola que se ditan as instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2017, e na que se reflicten os conceptos e cantidades.

 

  • Noticias relacionadas

 

ANEXO II
 
Funcionarios que desempeñan postos de traballos para os cales o Consello da Xunta de Galicia aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto na Lei 2/2015, do emprego público de Galicia.
 

Retribucións básicas

Contía mensual

Paga extraordinaria mes de xuño e decembro

Grupo/subgrupo de clasificación

Soldo

Trienio

Soldo

Trienio

A1

1.120,15

43,08

691,21

26,58

A2

968,57

35,12

706,38

25,61

B

846,66

30,83

731,75

26,65

C1

727,23

26,58

628,53

22,96

C2

605,25

18,08

599,73

17,91

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

553,96

13,61

553,96

13,61

As pagas extraordinarias do mes de xuño e decembro aboaranse nunha contía igual á suma dunha mensualidade de soldo e trienios fixada para a paga extraordinaria e complemento de destino mensual, e devindicaranse conforme o disposto no número 4 de instrución segunda desta orde.
 
ANEXO III
 
Funcionarios que desempeñan postos de traballo para os cales o Consello da Xunta de Galicia aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto na Lei 2/2015, do emprego público de Galicia.
 

Complemento de destino

Nivel de complemento de destino

Contía mensual

30

978,44

29

877,62

28

840,73

27

803,81

26

705,19

25

625,67

24

588,75

23

551,88

22

514,94

21

478,09

20

444,10

19

421,43

18

398,74

17

376,06

16

353,43

15

330,72

14

308,07

13

285,36

12

262,68

11

240,00

10

217,35Complemento de destino. Agrupacións profesionais (RDL 5/2015)

Nivel de complemento de destino

Contía mensual

15

344,63

14

321,03

13

297,35

12

273,72

11

250,09

10

226,48


 
No ámbito da docencia universitaria, a contía do complemento de destino fixada neste anexo será modificada nos casos en que así proceda de acordo coa normativa vixente, sen que iso implique variación do nivel de complemento de destino asignado ao posto de traballo.
 
ANEXO IV

Complemento específico

Nivel de complemento de destino

Contía mensual

30

1.517,13

28(A)

1.152,98

28(B)

1.053,62

26

950,69

25

849,54

24

768,60

22

626,99

20

512,03

18

465,15

16

451,34

14

431,09

12

410,87

10

390,63

 

Complemento específico. Agrupacións profesionais (RDL 5/2015)

Nivel de complemento de destino

Contía mensual

14

444,55

12

423,71

10

402,84


 
O complemento específico percibirase en catorce mensualidades.
 
Os complementos específicos que non teñan a súa contía relacionada neste anexo aboaranse nas mesmas contías mensuais que as percibidas en 31 de decembro de 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript