Febreiro de 2017
 
 

NÚMERO 344 - 13/02/2017

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADE
 

Xestión de listas de agarda. Mellora de emprego

Iniciamos a negociación da Resolución que regula o procedemento para a cobertura temporal de postos de traballo por varios motivos. Por un lado, parécenos absolutamente irregular que aspirantes, sen aprobar nin un só exercicio da oposición, poidan ser chamad@s por este procedemento, ulo os principios de igualdade, mérito e capacidade?. Por outro lado, asegurar, mediante a mellora de emprego, que as traballadoras e traballadores que acadasen postos máis altos nas listaxes de agarda tivesen máis posibilidades de estabilidade laboral. Tamén abordamos a negociación para rematar, dunha vez por todas, coas interpretacións que, dun xeito improcedente, se viñan realizando do regulamento anterior e que levaban a que un/unha traballador/a que estivese en dúas listas e que, estando en activo nunha delas, optase por ocupar un posto na outra, decaese automaticamente da primeira. Finalmente, tamén optamos por modificar o regulamento porque entendemos que se deben trasladar ao colectivo de PAS funcionario interino, xa ía sendo hora, os limitados dereitos dos que gozamos o PAS funcionario de carreira.

 

  • Noticias relacionadas

 

Deste procedemento informamos noutros boletíns e mesmo nas asembleas que realizamos.
 
O primeiro que fixemos foi definir e plasmar por escrito o que entendiamos por mellora de emprego. Partimos dun criterio moi xenérico consistente en que “todo o que mellora a situación e perspectivas laborais do persoal interino pode ser considerado como mellora de emprego”. Despois da pertinente negociación na que traballamos con unanimidade da Xunta de Persoal, chegamos ao pacto que contempla o Artigo 5 da Resolución.
 
Unha vez posta en práctica a resolución, maniféstase unha disfunción. A “excesiva” mobilidade do persoal incide na eficiencia dos servizos pois, segundo sinala algún deles non da tempo a que persoal se forme nas tarefas propias do servizo.
 
O xerente traslada esta circunstancia á Xunta de Persoal sinalando como primeira alternativa a eliminación de todos os apartados do Artigo 5 da resolución excepto o apartado a). A Xunta de Persoal rexeita inmediatamente a proposta de Xerencia sinalando que si a base na que se fundamenta a Xerencia é a excesiva mobilidade do PAS interino, o que compre é limitar esa mobilidade e non recortar os aspectos considerados como mellora de emprego, establecendo un tempo de permanencia para poder optar á mobilidade, este espazo temporal fixouse, por unanimidade da Xunta de Persoal en 6 meses.
 
Porque 6 meses? a verdade é que o tempo de permanencia podía ser outro, estableceuse esa temporalidade en base a que as contratacións de 3+3 meses, moi comúns nesta administración, sinalan unha temporalidade na que á persoa que ocupa o posto dálle tempo a coñecer a labor a desenvolver, e realizala durante un tempo prudencial.
 
Nas sucesivas reunións, levamos tres xuntanzas falando deste tema coa Xerencia, a última o pasado día 9, insistimos na consideración sinalada, o xerente segue a estudar a proposta alternativa.
 
Do concurso de traslados non sabemos nada. Non hai resposta á decisión adoptada pola Xunta de Persoal

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript