Xaneiro de 2017
 
 

NÚMERO 342 - 30/01/2017

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADE
 

Reunión do Consello de Goberno

O pasado día 26 de xaneiro realizouse unha nova reunión do Consello de Goberno. Como é habitual aproveitamos estas reunións para que a comunidade universitaria teña constancia das circunstancias que máis preocupan ao noso colectivo.

 

 

No anterior PASquín non puidemos informar da convocatoria por descoñecer, ao peche da edición, a orde do día da sesión.
 
No punto 10 Quenda aberta de intervencións sinalamos:
 
1 .- O día 20 de decembro rexistrei unha solicitude dirixida á Secretaría Xeral na que pedía:

·         Listaxe das persoas que son parte do Claustro Universitario

·         Modelo oficial no que recoller as sinaturas para a convocatoria dun Claustro extraordinario coa finalidade de levar a efecto o establecido no artigo 2 do Regulamento de Réxime Interno do Claustro Universitario.


A día de hoxe non recibín ningunha comunicación da Secretaría Xeral. Pensa responder?.
 
Resposta do secretario xeral:
A documentación solicitada está preparada. Enviarase hoxe mesmo.
 
2 .- Segundo se nos informou no desenvolvemento da sesión o sr. Xavier Alcalá, cesou a petición propia. Rexeito a actuación da universidade ao non cesalo de xeito fulminante polas declaracións realizadas.
 
Resposta do reitor:
As manifestacións ás que se fai mención realizáronse no ámbito privado. A universidade xa anunciou que non ía a entrar na súa consideración.
 
3 .- A páxina web da universidade publica a Convocatoria probas selectivas lista de espera para cobertura temporal de prazas de técnico da Oficina de Relacións Internacionais, grupo A2. Quero manifestar que a Xunta de Persoal informou desfavorablemente esta convocatoria por entender que é unha praza contemplada na Oferta de Emprego Público do ano 2015, corresponde, polo tanto, a convocatoria do proceso selectivo para cubrila de xeito definitivo. Considera, a Xunta de Persoal, que non facelo do xeito que propón incrementa considerablemente o custo da convocatoria e, de realizarse un proceso selectivo acorde co nivel de esixencia da praza, o feito de convocala polo procedemento imposto desde a Xerencia, non supón un aforro de tempos e prazos que xustifiquen o convocatoria polo método elixido.
 
Resposta do xerente:
A praza que se convoca a cobertura temporal forma parte da Oferta de Emprego Público do ano 2015, que, en boa lóxica, debe convocarse de xeito conxunto, por outro lado, sendo urxente a súa cobertura optouse por este procedemento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript