Decembro de 2016
 
 

NÚMERO 339 - 26/12/2016

   CUTUDC / Novidades

  XUNTA DE GALIZA. ORZAMENTOS
 

Unha nova escala de moz@ para todo

O proxecto de Lei de medidas fiscais, administrativas e de ordenación (Lei de acompañamento dos Orzamentos 2017) inclúe unha nova escala do corpo auxiliar, subgrupo C2, a Escala de Persoal de Servizos Xerais (PSX) á que lle asigna desde funcións administrativas, de portería, mantemento, limpeza... Circunstancia que racha a estrutura de postos na administración autonómica.

 

  • Noticias relacionadas

 

En concreto no Título II, Medidas Administrativas, artigo 9, apartado:
Tres.- Engádese unha liña 3 bis na disposición adicional oitava da Lei 2/2015, do 29 de abril, de Emprego Público de Galicia, co seguinte contido:
 
“3bis. No corpo auxiliar existen as seguintes escalas e especialidades:
 

 
Intolerable!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript