Decembro de 2016
 
 

NÚMERO 338 - 19/12/2016

   CUTUDC / Novidades

  CONTRA A CORRUPCIÓN
 

REAS emenda a Lei de Contratos do Sector Público ao considerala “insuficiente”

Para a Rede de Redes, o texto resulta "opaco e confuso" en relación á loita e prevención da corrupción e a liquidar os conflitos de intereses. Por iso, presenta aos grupos parlamentarios unha batería de emendas para "mellorar os proxectos de lei para o impulso dunha compra pública responsable".

 

  • Noticias relacionadas

 

A Rede de Redes de Economía Alternativa e Solidaria (REAS), ante o proxecto de Lei de Contratos do Sector Público aparecido no Boletín Oficial de Cortes Xerais, difundiu un comunicado onde considera, como xa declarou en relación ao anteproxecto de lei presentado en marzo de 2015, que o texto do Proxecto de Lei é "claramente insuficiente" en relación á introdución de criterios sociais e ambientais nos procesos de compra e contratación pública.
 
Para REAS o texto resulta "opaco e confuso" en relación á loita e prevención da corrupción e a liquidar os conflitos de intereses. "As imprecisións, ambigüidades e a pouca concreción en relación a estes aspectos tamén se sinalaron no Ditame 8/2015 do 25 de xuño do Consello Económico e Social, órgano consultivo do goberno, con respecto ao anteproxecto, pero mantivéronse no proxecto de lei", advirte no comunicado.
 
Desde o colectivo sinalan tamén que, "aínda que na exposición de motivos do proxecto faise mención ao espírito da Directiva 2014/24/UE, a súa transposición, con todo, é claramente insuficiente e non se corresponde coas pretensións sinaladas". En concreto, refírense aos contidos sociais que se debe ter na contratación pública: "Permitir que os poderes públicos empreguen a contratación en apoio a obxectivos sociais; os órganos de contratación poderán dar prioridade á calidade, consideracións ambientais, aspectos sociais ou á innovación; conseguir que se utilice a contratación pública como instrumento para implementar as políticas tanto europeas como nacionais en materia social, ambiental, de innovación e desenvolvemento e promoción das PEMES, etcétera".
 
Segundo explica REAS  foi pola suma destes argumentos polos que xa propuxeron unha revisión en profundidade do texto, de maneira que o seu articulado recollese con maior claridade e precisión os criterios de tipo social e ambiental presentes na directiva europea e na propia exposición de motivos do anteproxecto.
 
Ante o paso adiante dado polo Goberno español mediante a tramitación con carácter de urxencia do proxecto de lei, REAS anuncia que elaborou un documento de propostas que recolle un total de 19 emendas: 12 á Lei de Contratos do Sector Público e sete á Lei sobre Procedementos de Contratación nos Sectores da auga, a Enerxía, os Transportes e os Servizos Postais. Así mesmo, apuntan que, desde hoxe mesmo e ao longo dos próximos días, están a manterse encontros con todos os grupos parlamentarios, aos que xa se lles fixo chegar este documento, co fin de que asuman as emendas como propias e as presenten para modificar os proxectos presentados. O documento presentado pode consultarse nesta ligazón.
 
A Rede de Redes de Economía Alternativa e Solidaria subliña, ademais, que "o carácter de urxencia non corresponde á importancia que se lle debe a unha lei que se propón como ferramenta a nivel europeo para evitar a corrupción, garantir un uso eficiente dos fondos públicos e conseguir obxectivos sociais comúns".
 
Para tal fin, remarcan, “urxe a consulta e participación dos axentes sociais interesados, partidos políticos e grupos parlamentarios, sindicatos e axentes económicos, a quen convocamos, xunto a asociacións de consumo, movementos sociais e entidades do terceiro sector, a que mostren abertamente o seu rexeitamento a este proxecto de lei que, máis aló das súas formulacións xerais, demóstrase insuficiente, pouco claro e pobre de ambición e firmeza”. En especial, desexan apelar a todo o movemento da Economía Social e Solidaria: "Redobremos os nosos esforzos e presións, difundamos a opacidade do texto e a nosa resistencia, de maneira que consigamos introducir aqueles aspectos que demandamos para unha socialmente transformadora política de compra pública".
 
REAS e a contratación pública
A Rede de Redes de Economía Alternativa e Solidaria (REAS) é unha rede formada por 14 redes territoriais e catro sectoriais para un total de preto de 600 empresas e entidades que dan emprego a ao redor de 9.000 persoas e conta cuns ingresos anuais de 380 millóns de euros. Suma tamén preto de 30.000 persoas voluntarias e miles de socias en proxectos cooperativos relacionados coas finanzas éticas, a comercialización e consumo de enerxías renovables ou a produción e consumo de produtos alimentarios locais. REAS-Rede de Redes, pertence a CEPES (Confederación Empresarial Española da Economía Social) e internacionalmente a RIPESS (Rede Intercontinental de Promoción da Economía Social e Solidaria).
 
O obxectivo de REAS é impulsar alternativas económicas desde valores relacionados coa equidade, a sustentabilidade ambiental e social, a solidariedade, a participación e a inclusión social, como se recolle na carta de principios común a todas as entidades e persoas participantes. Así, realiza campañas de sensibilización cidadá, fomenta o emprendemento en economía social e solidaria, impulsa a construción de mercados sociais, desenvolve ferramentas de auditoría social, fomenta a investigación e a formación, traballa propostas de políticas públicas locais, etc.
 
Desde esta perspectiva, REAS vén traballando desde hai anos en impulsar a contratación pública responsable, entendida como a contratación de produtos e servizos por parte das administracións públicas desde criterios relacionados coa equidade social, o medio ambiente ou a ética no desenvolvemento dos devanditos produtos e servizos. As administracións públicas, con iso, “multiplican os efectos positivos da súa acción, garanten un uso máis eficiente dos fondos públicos, facilitan a participación de determinadas empresas que prestan servizos cun valor engadido e apoian o desenvolvemento doutras políticas sociais”, aseguran. Así, vén avanzando nestas propostas xunto a moitos concellos, deputacións e gobernos territoriais, ofrecendo para iso ferramentas concretas para o seu impulso.
 
“En REAS, acollemos con satisfacción as últimas directivas europeas en materia de contratación pública que animaban aos estados a promover aspectos sociais, éticos e ambientais”, remarcan. Con todo, consideran que os proxectos de lei sobre esta materia recentemente presentados no Parlamento, “aínda que recollen algúns deles, non desenvolven todo o seu potencial e son moitas as opcións que ditas directivas abren e que non foron consideradas”. É por iso que presentan agora aos grupos parlamentarios unha batería de emendas, coas súas argumentacións e xustificacións, que “persegue mellorar devanditos proxectos de lei para o impulso dunha compra pública que contribúa á cohesión e inclusión social e estea ao servizo dun desenvolvemento humano sustentable”. 
 
Diagonal Periódico

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript