Novembro de 2016
 
 

NÚMERO 336 - 28/11/2016

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADE
 

Información da reunión do Consello de Goberno

O pasado día 23 de novembro realizouse unha nova reunión do Consello de Goberno que vos relatamos nas partes que consideramos máis importantes tanto no ámbito institucional como no que afecta ao noso colectivo., contemplaba a amortización de varias prazas.

 

  • Noticias relacionadas

 

Informe do secretario xeral:
Antes de fin de ano quérese regular as estruturas societarias (FUAC...) adaptándoas ás normativas vixentes pois non poden ter participación privada sendo, obrigatoriamente 100% públicas. Isto non quere dicir que se vaian a realizar integracións pois quérese seguir aproveitando, no caso da FUAC, a posibilidade que outorga de poder realizar contratacións á marxe da contratación pública, non ter que facer licitacións...
 
Informe do xerente
“Nada que sinalar”
 
Punto 3 .- Contratos e convenios
A representación da APA sinalamos o desacordo cos convenios asinados coa FUAC polos que se lle transfire a xestión económica dos títulos propios. Parécenos que a externalización da xestión é incongruente e incluso nos parece que posiblemente ilegal. Se a universidade non xestiona os seus propios títulos dun xeito integral, tanto na parte académica como económica entendemos que incumpre as súas finalidades.
 
O reitor sinala que a normativa que regula os títulos propios de 2006 permite esta circunstancia, que a xestión académica faise desde a institución e que a económica farase desde a FUAC.
 
Respondemos que isto evidencia aínda máis a incongruencia dos convenios específicos asinados. Pedimos votación na que só votamos en contra a representación do PAS.
 
Quenda aberta de intervencións
 
Representación de APA
Reclamamos, de novo, que as traballadoras e traballadores que desempeñan cargos académicos teñan as mesmas exencións horarias que o PDI que ten esas encomendas, en concreto sabemos que a compañeira de Ferrol para a que reclamaramos esa circunstancia aínda non ten regulada a súa situación.
 
Por outra parte hoxe aprobamos a Normativa de atención á diversidade da UDC, nela sinálase:
 
“Artigo 5. Funcións

A labor da Unidade de Atención á Diversidade céntrase nas seguintes funcións:
a) Velar polos dereitos do alumnado e persoal con diversidade funcional tanto física, comunicativa, educativa ou social ou minorizadas polas tendencias maioritarias da sociedade.”
 
Mentres que creamos normativa no eido sinalado, hipocritamente séguese a manter no cargo a Xavier Alcalá, a pesar das súas declaracións, permitíndose, neste aspecto a convivencia das dúas caras da moeda. Reclamamos unha vez máis e seguirémolo a facer, o cesamento dese señor.
 
Resposta do reitor:
Non son equiparables as situacións do PDI e PAS no referente ás exencións horarias.
 
No referente a Xavier Alcalá, xa se pronunciou no seu momento e non o volverá a facer.
 
Nova intervención da representación da APA.
No referente ás exencións horarias a situación do PDI e PAS é idéntica.
 
Orde do día

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript