Novembro de 2016
 
 

NÚMERO 334 - 14/11/2016

   CUTUDC / Novidades

  LABORAL
 

O salario medio en Galicia é 113 euros inferior á media española

O salario medio en Galicia en 2015 situouse en 1.780,9 euros, uns 113 euros menos que a media española (1.893,7 euros), segundo figura no 'Decil de salarios do emprego principal', que publica este venres o Instituto Nacional de Estatística (INE).

 

  • Noticias relacionadas

Desta forma, o salario dos galegos é o sétimo máis baixo entre as comunidades, lonxe de Madrid, a autonomía cunha maior media, que alcanza os 2.265,8 euros, 485 euros máis que en Galicia.
 
Con todo, Galicia rexistra un lixeiro incremento de case seis euros (+0,3%) na media do salario bruto mensual respecto de 2014, pois entón eran 1.775 euros.
 
Con todo, aumenta a fenda respecto da media estatal, pois os galegos tiñan un salario mensual bruto 106,3 euros por baixo do resto en 2014, pero en 2015 elevouse ata case 113 euros.
 
Na comparativa do último lustro, hai un aumento de 58,4 euros en Galicia fronte aos 1.722,5 euros de media de 2010, aínda que se se toma como referencia o ano 2011 (1.786,9 euros) hai unha caída de seis euros.
 
DATOS ESTATAIS
O 30% dos traballadores en España (4,4 millóns de asalariados) gañaron menos de 1.215,7 euros brutos ao mes en 2015, mentres que o 40% (5,9 millóns de traballadores) obtivo remuneracións de entre 1.215,7 e 2.136,7 euros brutos mensuais e o 30% restante (4,4 millóns) cobrou un soldo superior a 2.136,7 euros ao mes, segundo o decil de salarios que elabora o Instituto Nacional de Estatística (INE) a partir dos datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA).
 
Para elaborar estas estatística, o INE ordena a todos os asalariados --14.756.746 persoas durante o pasado ano-- segundo a contía do salario mensual percibido e divídeos en 10 grupos iguais, co 10% dos traballadores en cada grupo.
 
FENDAS SALARIAIS POR SEXO, IDADE E CONTRATO
Segundo os datos do INE, as mulleres, os mozos, as persoas cun menor nivel de formación, os traballadores con menor antigüidade nas empresas e os contratados temporalmente presentan os salarios máis baixos.
 
Nas mulleres, o 41,1% percibiu un soldo inferior a 1.215,7 euros (19,8% nos homes). O salario medio feminino situouse en 1.643,8 euros mensuais en 2015, fronte aos 2.122,5 euros dos homes, o que significa que o soldo medio masculino é un 29,1% superior ao feminino.
 
Unha das razóns que, segundo Estatística, explican estas diferenzas é que as mulleres traballan en maior proporción que os homes en empregos a tempo parcial, con contratos temporais, e en ramas de actividade peor remuneradas.
 
Tamén existen fendas salariais segundo a idade e o tipo de contrato. Así, o soldo medio dos mozos de entre 16 e 24 anos situouse en 2015 en 1.042,4 euros mensuais, menos da metade do que cobraron, de media, os asalariados de 55 e máis anos (2.260,3 euros). Nos mozos menores de 25 anos, a porcentaxe que cobra menos de 1.215,7 euros ao mes alcanza o 67,9%.
 
Por tipo de contrato, o soldo medio mensual dos indefinidos (2.090,2 euros en 2015) supera nun 59% ao dos temporais (1.314,5 euros). O 49,7% dos asalariados con contrato temporal gañaron menos de 1.215,7 euros en 2015, fronte ao 23,4% dos indefinidos que se atopaban nesta mesma situación.
 
Por nivel de formación, o salario medio dos asalariados con educación primaria (1.365,4 euros mensuais) é un 76,3% inferior ao dos que teñen estudos superiores (2.408,2 euros), mentres que, por antigüidade, os que levan dez ou máis anos traballando cobran de media case o dobre que os que levan menos dun ano (2.425,1 euros fronte a 1.251,7 euros).
 
O SECTOR FINANCEIRO, O QUE MELLOR PAGA
Os salarios máis baixos concentráronse en 2015 nas actividades dos fogares como empleadores de persoal doméstico (79,1% por baixo de 1.215,7 euros) e a agricultura, gandería e pesca (61,6%).
 
Pola contra, as remuneracións máis elevadas déronse nas actividades financeiras, onde o 70,6% recibiron salarios superiores a 2.136,7 euros, seguidos dos empregados en subministracións de enerxía, gas, vapor e aire acondicionado (68,1%) e de educación (59,9%).
 
Os salarios medios máis altos en 2015 déronse nas actividades dos fogares como empleadores de persoal doméstico (746 euros brutos mensuais), en hostalería (1.168 euros) e na agricultura (1.200, 5 euros), e os máis altos corresponderon ás actividades financeiras e de seguros (3.479,7 euros brutos ao mes), subministración de enerxía eléctrica (3.461,4 euros) e información e comunicacións (2.815,9 euros).
 
Así mesmo, os centros de traballo de maior tamaño concentraron aos empregados con salarios máis elevados en 2015. O salario medio bruto nas grandes empresas (250 traballadores ou máis) foi de 2.716,4 euros, máis do dobre que nas empresas de ata 10 traballadores (1.314,3 euros).
 
O SECTOR PÚBLICO COBRA MÁIS
A estatística do INE tamén distingue entre salarios públicos e privados. Neste punto, sinala que dos 2.586.200 asalariados do sector público contabilizados en 2015 o 60,5% tiveron un salario bruto mensual superior a 2.136,7 euros en 2015, porcentaxe que descende ata o 22,4% no sector privado.
 
O INE subliña que esta maior concentración de salarios altos no sector público débese á maior porcentaxe de asalariados con estudos superiores, o tipo de ocupación desempeñado, o menor peso do traballo a tempo parcial e a maior antigüidade.
 
Así, o soldo medio bruto no sector público alcanzou os 2.586,2 euros mensuais o ano pasado, fronte aos 1.720 euros do sector privado.
 
Por tipo de administración, as autonómicas presentaron o soldo medio máis elevado (2.738,6 euros mensuais), seguidas das empresas públicas (2.651,5 euros), a Administración Central (2.603,9 euros) e as corporacións locais (2.162,4 euros).

Galiciapress

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript