Outubro de 2016
 
 

NÚMERO 332 - 31/10/2016

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADE
 

Resumo da reunión do Consello de Goberno do 26/10/2016

O pasado día 26 realizouse a reunión do Consello de Goberno na que, como feito máis sinalado, tomou a decisión de reducir os cargos académicos de xestión nos centros e o número de departamentos. A votación, por petición de 6 PDI realizouse mediante voto secreto, en furna, dando como resultado 28 votos a favor da redución, 11 en contra, 1 abstención e 2 votos nulos.

 

  • Noticias relacionadas

 

A representación do PAS sinalamos neste punto que os cadros que reflicten o número e a categoría das prazas do noso colectivo estaban mal, reclamando a súa revisión e a retirada da parte que corresponde na redacción da memoria ao PAS e que fai referencia á fusión de centros por considerar que non ten sentido marcar un procedemento que non se vai levar adiante. Tamén, na parte que fai mención á nova estrutura departamental, páxina 43 da memoria, onde pon:
“Segunda fase:
Unha vez consolidada a nova planta de departamentos da UDC, abordarase...”
Dado que no noso colectivo xa se produciu a estruturación das UADIs pode darse a posibilidade de que non faga falta novas revisións quedando:
“Segunda fase:
Unha vez consolidada a nova planta de departamentos da UDE, se for preciso,...”
 
Sinalamos, para que constase en acta, que calquera modificación que afectando ao PAS se realizase nestes ámbitos (centros e departamentos), ao afectar directamente á RPT, sería obrigatorio acordala mediante negociación cos órganos de representación do colectivo.
 
Preguntamos, tamén, se dado que a asignación dos novos departamentos a centros aparece na memoria como “provisional”, e os novos departamentos poden cambiar a súa denominación mediante proposta ao Consello de Goberno, tamén poden cambiar a asignación á UADI que aparece no documento.
 
O reitor sinalou que se revisarán os cadros que aparecen na memoria para a súa modificación, aceptou a modificación do parágrafo que indicamos e manifestou que a asignación de UADIs non se poderá modificar. Non aceptou a retirada da parte do procedemento que se refire a PAS na fusión de centros porque considera que o documento e unha referencia dos pasos a seguir no caso de que se produza algunha fusión. Si salientou o respecto ao marco de negociación co PAS recalcando que se cumprirán escrupulosamente os procedementos.
 
Na rolda aberta fixemos a seguinte intervención:
 

Saudamos a presenza do xerente. Aproveitamos esta reunión do Consello de Goberno para solicitarlle, á maior brevidade posible, unha reunión coa Xunta de Persoal para tratar os temas en marcha e os que, con máis urxencia, deberían botar a andar
 
Na última reunión do Claustro requirimos o cese inmediato de Xavier Alcalá, non temos noticia de que o reitor tomase esta nin ningunha outra medida despois das declaracións realizadas por esta persoa. Reiteramos o noso requirimento, se non se produce ningunha resposta consideraremos ao equipo de goberno da institución corresponsable xa que, por inacción, corroboran a súa actuación.
 
Con respecto á primeira das cuestións o reitor sinalou que, polo que el sabía, a reunión produciríase o vindeiro día 3 de novembro, de feito ao remate da sesión remitiuse á Xunta de Persoal unha convocatoria de reunión para ese día na que se dará un repaso á situación.
 
Xa na segunda das cuestións o reitor salientou que as declaracións do señor Xavier Alcalá se realizaran no ámbito privado e nunha campaña electoral na que el era parte dunha lista, que a Universidade, respectando a liberdade de expresión, xa rexeitara as declaracións realizadas e que o propio Xavier pedira desculpas.
 
Pola nosa parte establecemos que unha persoa que fai esas declaracións non pode representar á institución en ningún ámbito, que, respectando a liberdade de expresión, en casos coma este, a universidade ten tamén liberdade para cesar, que non se pode facer compartimentos estancos nos comportamentos, valorándoos individualmente e por separado, como nos casos por exemplo dos curas pederastas ou maltratadores que en ámbitos “privados” realizan accións, intolerables, ou como no caso do que falamos desprezando ás persoas con discapacidade.
 
Orde do día

 
Memoria do Plan de Racionalización de estruturas académicas da Universidade da Coruña

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript