Outubro de 2016
 
 

NÚMERO 331 - 24/10/2016

   CUTUDC / Novidades

  FUNCIONARIO HOXE
 

Prohibido fotografar aos funcionarios

Unha sentenza do Tribunal Constitucional avalou, recentemente, o uso de cámaras no posto de traballo, sen consentimento expreso do empregado pero no ámbito da empresa privada. Así, o alto tribunal considerou que a gravación a un traballador sen o seu permiso non vulnerou o artigo 18, parágrafos 1 e 4, da Constitución, que protexen os dereitos á intimidade persoal e á propia imaxe.

 

  • Noticias relacionadas

 

Con todo, esta sentenza non é aplicable ao ámbito dos empregados públicos porque un informe da Axencia Española de Protección de Datos sinalou que está prohibida, por parte de particulares ou mesmo dun xefe, a captación de imaxes destes traballadores porque non é unha actividade doméstica, particular ou privada senón pública .
 
Neste sentido, o informe é claro xa que ditamina que a captación por particulares da imaxe de empregados públicos, xeralmente a través de teléfonos móbiles, e coa finalidade mesmo despois da difusión por Internet, non pode enmarcarse nunha actividade estritamente persoal ou doméstica.
 
Por tanto -engade-, entra en xogo a Lei Orgánica de Protección de Datos, que prohibe dita toma de imaxes se non media o consentimento do afectado (aquel que é fotografado ou gravado). Desta forma, téntase evitar que os cidadáns graven dentro das dependencias oficiais para fins privados ou de distribución por redes  sociais.
 
Tampouco os xefes dos funcionarios poderán gravalos tal e como si fixo o superior da empregada á que alude a sentenza do Tribunal Constitucional xa que segundo Axencia de Protección de datos a toma de imaxes non poderá ser utilizada para fins concretos. Cita, expresamente, que  as gravacións non servirán para presentar denuncias en expedientes disciplinarios ou mesmo penais contra os empregados públicos por parte dos seus superiores.
 
Ademais, no ámbito da vídeo vixilancia, o informe da axencia afirma que debe asegurarse que as accións dirixidas á seguridade e vixilancia nos centros de traballo non contraveñan o dereito fundamental de captación e gravación de imaxes persoais evitando que permitan, por exemplo, a identificación do suxeito.
 
Por último, indicar que este informe da Axencia Española de Protección de datos foi asumido no novo protocolo contra as agresións aos empregados públicos, que entrou en vigor este ano, e que  recolle de forma expresa a prohibición de gravar aos funcionarios mentres desempeñan o seu traballo.
 
Marcelino Ollé

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript