Outubro de 2016
 
 

NÚMERO 331 - 24/10/2016

   CUTUDC / Novidades

  ACTUALIDADE

 

Colaboracións

 

 

Máis colaboracións.

 

 

A oposición non debateu
A raíz do comunicado emitido pola oposición despois de negarse a asistir e debater no Claustro a súa, por outra parte lexítima, posición sobre o acordo da CEPREA, estiven dándolle voltas ao asunto e, como non hai cousa mellor que recorrer á normativa, busquei nela que órgano é o que ten a potestade de aprobar e suprimir departamentos e, resulta que non é o Claustro como reclamaban estes señores, é o Consello de Goberno.
“Correspóndelle ao Consello de Goberno:
Crear, modificar ou suprimir departamentos e decidir sobre a súa adscrición aos centros.”
Por outro lado, a Lei Orgánica de Universidades de 2001, modificada no 2007 establece:
“2. A creación, modificación e supresión de departamentos corresponde á universidade, conforme aos seus estatutos.”
Os Estatutos da UDC, aprobados con Meilán, do que, estes señores, son fieis discípulos, algúns deles participaron nas súas equipas de goberno, establecía:
“A creación, modificación e supresión dos departamentos correspóndelle ao consello de goberno, de acordo coas normas básicas aprobadas polo Goberno.”
Sr Pazos, sres. da oposición, a que vén reclamar que a supresión de departamentos se vote no Claustro?
Son vostedes desa caste de persoas que reclaman que se cumpran as normativas, iso si, mentres conveña, cando non convén danlles a volta e a vivir?. Non se pasen de rosca, e menos por intereses persoais. Cumpran a súa propia normativa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript