Outubro de 2016
 
 

NÚMERO 330 - 17/10/2016

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADE
 

O Claustro debateu a proposta da CEPREA

O pasado xoves, día 13 de outubro, reuniuse o Claustro da universidade para debater a proposta de “racionalización” de centros e departamentos. O equipo de goberno despois do rexeitamento das fusións de centros, o eixo da proposta inicial nas reducións previstas, optou por “suavizar” a súa proposta limitando a fusión aos centros que voluntariamente decidan optar por esta vía (contémplanse exclusivamente dúas posibilidades, as politécnicas en Ferrol e as da rama sanitaria do Campus de Oza), centrándose na redución dos cargos de xestión nos centros e a redución do número de departamentos.

 

  • Noticias relacionadas

 

A situación económica xunto coa proliferación dos cargos de xestión nos centros, unido á irracionalidade da estrutura departamental que se implantou nesta universidade, produto de múltiples intereses, políticos, persoais..., fixo que a proposta presentada pola CEPREA, consensuada previamente coa práctica totalidade dos estamentos docentes afectados, non tivese oposición na reunión do Claustro convocado para debatela, de feito constatouse a ausencia da práctica totalidade das persoas que normalmente representan á “oposición”. Os candidatos opositores difundiron posteriormente un comunicado que vos xuntamos. Ademais de parecernos impropio que na comunicación, emitida mediante correo electrónico, empreguen o castelán, entendemos que limitarse a remitir un comunicado escapando do debate no Claustro, algo que reivindicamos tanto eles coma nós, non é máis que unha demostración da súa covardía. Independentemente do que se queira sinalar, ben se nos puido facer chegar na reunión do Claustro convocada, precisamente, para iso.
 
Na intervención da representación do PAS, a Alternativa de PAS Asemblearia sinalamos:
1.- Reclamamos o cese inmediato de Xavier Alcalá polas declaración vertidas nun tuit que xuntamos

Parécenos que unha persoa con este ideario non pode representar á nosa universidade nin formar parte do seu cadro de persoal. Requirimos ao equipo de goberno e ao reitor, que foi quen o nomeou, o seu cesamento inmediato. Non entendemos como a estas alturas aínda segue no posto.
 
2 .- Xa referíndonos á proposta da CEPREA o PAS anunciamos a nosa abstención cando se adopte o acordo definitivo no Consello de Goberno, para o que non estaría demais que se sinalase data. Facemos este anuncio porque estando de acordo coa necesidade de proceder a un axuste tanto en centros como en departamentos, no colectivo de PAS xa se fixo hai anos, pensamos que debería ser máis profundo e tamén observamos, no resultado final, que non se concretan as adscricións de departamentos ás UADI correspondentes, feito que consideramos imprescindible para poder analizar en profundidade como afecta o acordo á estrutura administrativa acordada coa institución no seu momento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript