Xuño de 2016
 
 

NÚMERO 320 - 20/06/2016

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADE
 

A voltas coa Oferta de Emprego Público 2016

O pasado día 14, como vos sinalamos no anterior PASquín a Xunta de Persoal tivo unha “acalorada” reunión co xerente, na que se lle puxo de manifesto, unha vez máis que a proposta remitida pola Xerencia incumpre os acordos acadados cando se negociou a OEP de 2015 e o acordo de promocións na escala de bibliotecas.

 

  • Noticias relacionadas

 

 

Despois dun airado abandono da reunión por parte do xerente, a maioría da Xunta de Persoal acordou dirixirse ao despacho do reitor para reclamarlle a modificación da proposta de OEP para que contemple os acordos sinalados anteriormente e comentados nas asembleas.
 
Na reunión co reitor á que se incorporou o xerente, o reitor fixo súa e defendeu a proposta xa remitida, reiterando, de novo, o argumentario da Xerencia que se cingue esencialmente a que a universidade é unha fábrica de titulados que deben ter a opción a se presentar ás prazas que requiran as titulacións.
 
Despois dun extenso debate requiríuselles que, por escrito, remitisen á Xunta de Persoal unha nova proposta que incluíse o compromiso de que todas as vacantes sairían a concurso de méritos.
 
A Xunta de Persoal, enviou a todo o PAS o pasado venres, a nova proposta da Xerencia sinalando:
 
“Despois das reunións realizadas o pasado día 14, primeiro co xerente e posteriormente co reitor e co xerente, a Xerencia ven de transmitir a seguinte proposta:
 
De acordo co tratado nas reunións na Reitoría, proponse o seguinte texto para acordo, que se instrumentaría mediante a correspondente addenda ao Acordo sobre modificación parcial da RPT e promoción profesional do PAS do 20 de novembro de 2015:
 
OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO CORRESPONDENTES AO PERÍODO 2016-2020.
 
Unha vez establecido no Acordo do 20.11.2015 o calendario para a execución de convocatorias de promoción interna para o período 2016-2020, e co obxecto de harmonizar a súa completa inclusión nas correspondentes Ofertas de Emprego Público de cada ano e o correcto equilibrio desta quenda coas prazas vacantes que, conforme á lexislación xeral de orzamentos de cada exercicio, se poidan ofertar pola quenda de acceso libre nos diferentes grupos de clasificación, establécese que en cada OEP do período 2016-2020 reservarase un máximo do 25% das prazas de acceso libre para o grupo A, ben para subgrupo A1 ben para subgrupo A2, tanto da escala xeral canto das escalas especiais, en función das necesidades organizativas e da reposición das vacantes procedentes do exercicio anterior, tras a oportuna negociación coa representación do PAS.
 
Deste xeito, a quenda libre da OEP de 2016 contería 3 prazas para a escala administrativa C1 (1 reservada para persoas con discapacidade xeral) e 1 para a escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos A2.
 
Tal e como se comentou nas distintas mesas de negociación e na reunión de onte, no vindeiro concurso de méritos a convocar no mes outubro está previsto incluír todos os postos vacantes da RPT, agás os correspondentes ás prazas de Técnico/a de Relacións Internacionais incluídas na OEP de 2015 e pendentes de convocar. Este compromiso tamén se podería incluír no texto de acordo proposto.
 
Saúdos,
O xerente.
 
A Xunta de Persoal reunirase o martes, día 21, para analizar esta proposta.”
 
Seguiremos informando
 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript