Xuño de 2016
 
 

NÚMERO 319 - 13/06/2016

   CUTUDC / Novidades

  MEDIOS DE MANIPULACIÓN SOCIAL
 

O Poder e a manipulación invisible nas democracias occidentais

Edward L. Bernays, sobriño de Sigmund Freud e un de pioneiros no estudo da psicoloxía de masas, escribiu no seu libro Propaganda (1928), “A manipulación deliberada e intelixente dos hábitos estruturados e das opinións das masas é un elemento importante nas sociedades democráticas”.

 

  • Noticias relacionadas

 

 Aqueles que manipulan este oculto mecanismo da sociedade constitúen un goberno invisible que é o verdadeiro poder dirixente do noso país. Somos gobernados, as nosas mentes están amoldadas, os nosos gustos formados, as nosas ideas suxeridas, en gran medida por homes dos que nunca ouvimos falar. Así mesmo, fundamenta o sustento de todos os sistemas de goberno na “manipulación da opinión pública”, ao afirmar que “ os Gobernos, xa sexan monárquicos, constitucionais, democráticos ou comunistas, dependen da aquiescencia da opinión pública para levar a bo porto os seus esforzos e, de feito, o Goberno só é Goberno en virtude desa aquiescencia pública”.
 
Noutro dos seus libros, “Cristalizando a opinión pública”, desentraña os mecanismos cerebrais do grupo e a influencia da propaganda como método para unificar o seu pensamento. Así,segundo as súas palabras “a mente do grupo non pensa, no sentido estrito da palabra. En lugar de pensamentos ten impulsos, hábitos e emocións. Á hora de decidir o seu primeiro impulso é normalmente seguir o exemplo dun líder en quen confía. Este é un dos principios máis firmemente establecidos pola psicoloxía de masas”, polo que a propaganda do establishment será dirixida non ao suxeito individual senón ao Grupo no que a personalidade do individuo unidimensional dilúese e queda envolvida en retrincos de falsas expectativas creadas e anhelos comúns que o sustentan.
 
Así, o estadounidense Harold Lasswell (un dos pioneiros da “mass comunicación research”), estudou despois da Primeira Guerra Mundial as técnicas de propaganda e identificou unha forma de manipular ás masas ( teoría da “agulla hipodérmica ou bala máxica”), teoría plasmada no seu libro “Técnicas de propaganda na guerra mundial (1927) e baseada en “inxectar na poboación unha idea concreta con axuda dos medios de comunicación de masas para dirixir a opinión pública en beneficio propio e que permite conseguir a adhesión dos individuos ao seu ideario político sen ter que recorrer á violencia”, froito do encefalograma plano da conciencia crítica da sociedade actual favorecida por unha práctica xornalística perigosamente mediatizada pola ausencia de exexeses ou obxectividade nos artigos de opinión e a liquidación do código deontolóxico xornalístico que tería a súa plasmación na implementación da autocensura e na submisión “nolis volis” á liña editorial do seu medio de comunicación (froito do endemismo atávico da servidume aos poderes fácticos do status quo) e que converterían ao xornalista en mera correa de transmisión dos postulados do establishment ou sistema dominante.
 
O actual sistema dominante ou establishment das sociedades occidentais utilizaría pois a ditadura invisible do consumismo compulsivo de bens materiais para anular os ideais do individuo primixenio e transformalo nun ser acrítico, amedrentado e conformista que pasará a engrosar ineludiblemente as filas dunha sociedade homoxénea, uniforme e facilmente manipulable mediante as técnicas de manipulación de masas. Así, o sociólogo e filósofo alemán Herbert Marcuse, no seu libro “O home Unidimensional (1964), explica que “a función básica dos medios é desenvolver pseudonecesidades de bens e servizos fabricados polas corporacións xigantes, atando aos individuos ao carro do consumo e a pasividade política”, sistemas políticos que serán caldo de cultivo do virus patóxeno coñecido como “autos-kratos” ou autocracia, forma de Goberno exercida por unha soa persoa cun poder absoluto e ilimitado, especie de parasito endóxeno doutros sistemas de goberno (incluída a chamada democracia formal), que partindo da crisálida dunha proposta partidista elixida mediante eleccións libres, chegado ao poder metamorfosease en líder Presidencialista con claras tinguiduras totalitarios (inflexible, centralista e autoritario), o que confirma o aforismo de Lord Acton “O Poder tende a corromper e o Poder absoluto, corrompe absolutamente”.
 
Con todo, grazas á interactividade que proporcionan as redes sociais de Internet (o chamado Quinto Poder que enlaza e axuda á formación das identidades modernas), estase a romper o endémico illamento e pasividade do individuo submiso e acrítico das sociedades consumistas occidentais (Home unidimensional) e estaría xa xurdindo un novo individuo reafirmado nunha sólida conciencia crítica, sustentado en valores caídos en desuso pero presentes no noso código atávico como a solidariedade e a indignación colectiva ante a corrupción e inxustiza imperantes e disposto a quebrantar as normas e as leis impostas polo sistema dominante, Individuo Multidimensional xerador dun tsunami popular de denuncia do actual déficit democrático, social e de valores e instaurador do caos construtivo que terminará por diluír o opiáceo inhibidor da conciencia crítica (consumismo compulsivo).
 
Germán Gorráiz López
 
Recollido de Librered
 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript