Xuño de 2016
 
 

NÚMERO 318 - 06/06/2016

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADE DE COMPOSTELA
 

A Universidade de Compostela devolverá nun único prazo a extra de 2012

A Xerencia da USC ven de publicar a INSTRUCIÓN VII/2016 DA XERENCIA DA USC POLA QUE SE ESTABLECE O PAGAMENTO DUNHA RETRIBUCIÓN DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO EN CONCEPTO DE RECUPERACIÓN DA PAGA EXTRAORDINARIA E ADICIONAL DO MES DE DECEMBRO DE 2012 EN APLICACIÓN DA DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODÉCIMA DA LEI 48/2015, DO 29 DE DECEMBRO, DE ORZAMENTOS XERAIS DO ESTADO PARA O ANO 2016. A Xerencia aínda que na Lei se establece que ese pagamento se realizará en dous prazos, nos meses de abril e setembro, decide facelo nun único pago que realizará no mes de xullo.

 

  • Noticias relacionadas

 

Xustifica a medida en que:
 
“No que atinxe á Universidade de Santiago, a devolución en dúas partes desa recuperación retributiva xera unha tramitación económico-administrativa pouco eficiente ao ter que repercutir a cada partida contra a que se mantén persoal contratado por actividades de investigación os importes correspondentes, xerando dous procesos complexos na tramitación das nóminas. Verificada a dispoñibilidade de tesourería, considérase xa que logo conveniente realizar o pagamento da devolución íntegra nun só prazo no mes de Xullo, intermedio entre os dous fixados pola Comunidade Autónoma para realizar a devolución ao seu persoal.”
 
Instrución
 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript