Maio de 2016
 
 

NÚMERO 317 - 30/05/2016

   CUTUDC / Novidades

  CASO REGANOSA
 

O Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol, presentou denuncia ante o Xulgado de Garda de Ferrol

O sábado 21 de Maio deste 2016, representantes do Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol, presentaron denuncia no Xulgado de Garda de Ferrol, pola entrada, que estaba prevista para esa tarde, do Gaseiro "LNG Akwa Ibom" a REGANOSA, logo que o Tribunal Supremo en sucesivas sentencias declarara a ilegalidade das autorizacións de funcionamento da Planta de Gas.

 

  • Noticias relacionadas

 

Na denuncia sinálanse como responsábeis ao Capitán Marítimo, Presidente da Autoridade Portuaria, Director de Reganosa e Director do Xestor Técnico do Sistema Gasístico.
 
Ao Xulgado de Garda de Ferrol
 
Luz Mariña Torrente Lopez, con DNI XX.XXX.XXX-X, con domicilio a efectos de notificacións en XXXXXXXXXXXXXXX, en nome e representación da "PLATAFORMA DE VECIÑOS CRUCEIRO DE MEHA (MUGARDOS)" co número de CIF XXXXXXXXX.
 
Manuel Angel Rodriguez Carballeira, con DNI XX.XXX.XXX-X, con domicilio a efectos de notificaciones en XXXXXXXXXXXXXXX, en nome e representación da "ASOCIACIÓN CULTURAL FUCO BUXÁN" con NIFXXXXXXXXX.
 
Humberto Fidalgo Couce, con DNI XX.XXX.XXX-X, con dirección a efectos de notificación en XXXXXXXXXXXXXXX, membro do Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol, en representación de ADEGA Ferrolterra.
 
A planta de regasificación de REGANOSA localizada en Punta Promontoiro no Concello de Mugardos non dispón de autorización para o seu funcionamento por sentenzas firmes do Tribunal Supremo (achéganse) que foron comunicadas ás distintas administracións.
 
Temos coñecemento que coa pleamar do dia 21 de Maio ten prevista a entrada dun buque gasero na Ría de Ferrol e o posterior atraque no pantalán de REGANOSA para descargar gas natural licuado que será almacenado nos tanques que dispón esta empresa e que posteriormente sería incorporado ao Sistema Gasista do Estado.
 
Todas estas operacións entrañan un risco para as poboacións próximas e supón un evidente menosprezo ás decisións do máis alto Tribunal do Estado, feitos que poderían constituír un delito de desobediencia á autoridade; contra a ordenación do territorio e contra a seguridade colectiva.
 
Consideramos responsables destas actuacións ao Capitán Marítimo de Ferrol: Jorge Cao, ao Presidente da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao: José Vilariño, ao Director de REGANOSA: Emilio Bruquetas e ao Director Xeral do Xestor Técnico do Sistema Gasista de ENAGAS.
 
Ferrol a 21 de Maio de 2016

AMPLIACIÓN DA DENUNCIA DE HOXE, APORTANDO IMPORTANTES ARGUMENTOS, ANTE A ENTRADA NA RÍA DO GASEIRO AKWA IBOM, CARGADO DE GNL PARA REGANOSA
 
Pola tarde o CCE presentou no Xulgado de Garda una ampliación á denuncia presentada pola mañá.
 
Desoindo as Sentencias do Tribunal Supremo, entrou hoxe un novo Gaseiro a REGANOSA, a una Planta declarada ILEGAL, poñendo en risco a toda a cidadanía.
 
Que compañía de seguros cubre a una Planta DECLARADA ILEGAL?
 
AO XULGADO DE GARDA DE FERROL
 
Luz Mariña Torrente Lopez, con DNI XX.XXX.XXX-X, con domicilio a efectos de notificacións en XXXXXXXXXXXXXXX, en nome e representación da "PLATAFORMA DE VECIÑOS CRUCEIRO DE MEHA (MUGARDOS)" co número de CIF XXXXXXXXX.
 
Manuel Angel Rodriguez Carballeira, con DNI XX.XXX.XXX-X, con domicilio a efectos de notificaciones en XXXXXXXXXXXXXXX, en nome e representación da "ASOCIACIÓN CULTURAL FUCO BUXÁN" con NIFXXXXXXXXX.
 
Humberto Fidalgo Couce, con DNI XX.XXX.XXX-X, con dirección a efectos de notificación en XXXXXXXXXXXXXXX, membro do Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol, en representación de ADEGA Ferrolterra.
 
Ante o Xulgado comparecemos e DICIMOS:
 
Que como ampliación á denuncia presentada esta mañá e como continuación, tamén, á conversación mantida coa súa Sría. na que a Xuíz de Garda nos manifestou que a priori non ten intención de actuar de oficio con carácter previo á entrada do gasero, por medio deste novo escrito vimos facilitar a súa Sría. a documentación complementaria con base na cal entendemos non poderá eludir a intervención, posto que nos atopamos ante a inminente comisión de senllos delitos de risco, contra o medio ambiente e contra a seguridade colectiva, así como ante a comisión inminente dun delito de desobediencia ás resolucións do Tribunal Supremo quen non só declarou ilegal a instalación, senón que ademais solicitou o inmediato cumprimento.
 
Que en calquera caso en relación con estas resolucións do noso máis alto Tribunal habemos de ter en conta que son de natureza declarativa por canto, desde o mesmo momento en que adquiriron firmeza, despregan os seus efectos; devandito contido declarativo implica, pois, que REGANOSA carece na actualidade dos permisos de actividade e é unha instalación ILEGAL.
 
Achegamos a estes efectos -as dúas sentenzas do Tribunal Supremo achegadas no escrito de denuncia da mañá, o auto de aclaración da segunda delas.
 
Habemos de anticiparnos, pois é probable que se utilice como argumento, que non pode ampararse o incumpridor dunha sentenza declarativa no prazo de dous meses que establece a lei da xurisdición para a acreditación do cumprimento da sentenza, pois devandito prazo é meramente procesal e só implica a habilitación que tería o Tribunal Supremo para instar a execución en vía contencioso administrativa, e menos cando o pronunciamento declarativo refírase a unha actividade perigosa; pois dicir semellante dislate sería tanto como autorizar actividades perigosas sen cobertura en España por prazos de dous meses, cando obviamente esa non é a finalidade que ten o prazo procesal previsto na lei da xurisdición.
 
Como pode deducirse da súa lectura a anulación das autorizacións concedidas a REGANOSA é radical e é por iso que a autoridade xudicial esixa que a instalación, si quere continuar coa actividade inicie os trámites de novo; debendo acreditar de conformidade coa normativa que actualmente atópase vixente que esta instalación cumpre os requisitos que esixe o Art. 67 da Lei de Hidrocarburos; isto é adecuación ao territorio, medio ambiente, seguridade e viabilidade económico financeira.
 
En tanto REGANOSA non volva acreditar ex novo estes requisitos e consiga as novas autorizacións non poderá operar e a autoridade xudicial debería impedirllo.
 
Teñamos así mesmo en conta que a perdida das autorizacións que habilitan para realizar a actividade implica a perda e non cobertura dos seguros. É por iso que a descarga do GNL do barco que está previsto que entre non estará cuberta polas compañías aseguradoras de tal modo que si se produce un accidente, ninguén se fará cargo do sinistro.
 
En canto a que o seu Sría ha de esperar a que entre o barco porque si non non se consumou o delito, dicir que nos parece con todos os respectos unha equivocación xurídica.
 
O tráfico de buques metaneiros en España está controlado por ENAGAS, que asumiu legalmente a posición de regulador do sistema. Todos os barcos que entran e saen das plantas de regasificación españolas prográmanse con suficiente antelación. É por iso que calquera pode saber, como sabemos nós, que existe a intención de dirixir na primeira marea un barco rumbo a REGANOSA, unha planta declarada en firme ILEGAL. Vea-se neste sentido páxina web do regulador do sistema.
 
É por iso, que separadamente de que programar a entrada dun barco supón unha evidente intención de desobedecer o mandato do Tribunal Supremo -cuestión esta que de por si é un feito o suficientemente grave como para que o representantes da xustiza en Ferrol fosen sensibles a iso-, polas características concretas da autorización que se ha anulado, estamos ante unha instalación básica do Estado e ante un buque cargado até a bandeira con GNL e non ante unha mera vivenda que perdeu a súa licenza urbanística, cuxa demora no cumprimento da sentenza non ten consecuencias para a vida das persoas.
 
E é, precisamente, pola natureza da instalación e pola altísima perigosidade da actividade pola que hai que reaccionar de xeito preventiva, cando se coñece que unha instalación declarada ilegal decide seguir coma se nada ocorrese coa actividade e coma se o Tribunal Supremo non se pronunciou.
 
Si estivésemos ante un coche que ten a intención de circular sen seguro e cargados de material pirotécnico ata na baca para acudir á feira de Betanzos, non habería dúbida sobre a necesidade de intervención preventiva.
 
E é por iso que ante delincuentes que se parapetan detrás de mesas de oficina e ao amparo de grandes corporacións, a sensibilidade e capacidade de reacción dos nosos administradores de xustiza, ante o incumprimento flagrante das resolucións do noso máis alto Tribunal, debería ser a mesma.
 
Insistimos, pois, que estamos ante unha instalación básica do Estado que por orde do Tribunal Supremo perdeu a habilitación que lle permitía realizar a actividade, que dita actividade non é unha actividade calquera, senón que é unha actividade de altísimo risco que por iso mesmo está sometido a un réxime de permisos rigorosos e altamente complexos e que os xulgados de Ferrol non poden permanecer inactivos ante esta nova realidade. Polo menos deben investigar e débeno facer de xeito urxente, a fin de impedir calquera danos que poida causar a actitude rebelde de REGANOSA.
 
Na súa virtude
 
SUPLICAMOS a actuación de oficio e inmediata do Xulgado na investigación dos posíbeis delitos dos que informamos, co fin de paralizar a actividade de risco de xeito inmediato, debendo en particular solicitar á instalación hoxe mesmo e con anterioridade á entrada dos gaseros, as pólizas de seguros para comprobar si a instalación perdeu a cobertura e o estado de situación das autorizacións.
 
En Ferrol a 21 de maio de 2016
 
Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol
comitecidadan@gmail.com
www.comitecidadan.org
@ComitCEmerxenc

 
Enviado por:
Comite Cidadan de Emerxencia
-comitecidadan@gmail.com-
21 de maio de 2016 16:38
21 de maio de 2016 18:12________________
 
Recollido de Ártabra 21
 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript