Maio de 2016
 
 

NÚMERO 315 - 16/05/2016

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADE
 

Reunión co xerente

O pasado xoves, día 12, tivemos unha reunión co xerente na que abordamos os asuntos de actualidade. O xerente iniciará unha rolda cos sindicatos para obter información, e apoio, á Oferta de Emprego Público que presentou na última reunión da Xunta de Persoal.

 

  • Noticias relacionadas

 

APA mostrámonos firmes na posición de rexeitamento que manifestamos unanimemente como Xunta de Persoal nesa xuntanza. Pola súa banda o xerente insistiu no argumentario desa reunión facendo fincapé no número de prazas a promoción comparada coas de convocatoria libre e da necesidade que os novos titulados teñan espazos aos que optar. APA reiterámoslle os argumentos que puxemos, tamén naquela reunión, enriba da mesa e que vos manifestamos xa no artigo sobre este tema.
 
Sinalámoslle que nós, a APA, ao deixar na práctica sen efecto o barrado, faríamos casus belli desta situación. Se segue co procedemento, manifestámoslle que ben podería darse a situación de que o Consello de Goberno estivese aprobando a OEP con mobilización na porta.
 
Aproveitamos a circunstancia para preguntarlle pola retirada da páxina web da resolución que regula o procedemento de cobertura temporal de postos, sinalou que se retirara porque contiña incongruencias debido ás présas coas que se abordara. Requirímoslle que antes de publicar nada, aínda que houbera acordo entre as partes, se pasase á Xunta de Persoal a redacción para ser verificado e darlle o prace. Quedou en facelo. A nós as compañeiras do Servizo de Persoal que se ocupan de levar a efecto esta resolución sinaláronnos varias eivas que deberiamos tratar.
 
Preocupad@s por atopar algunha base legal que fundamente a non discriminación ,nas convocatorias de oposición,do persoal que con contrato laboral interino está realizando funcións en prazas da RPT de PAS funcionario. Proporcionóusenos ao informarnos de que no BOE nº 70 do 22 de marzo de 2016 que publica o Real Decreto 105/2016 polo que se aproba a oferta de emprego público para o ano 2016 que contempla, no artigo 3, apartado 7:
 
“7.       Nos procesos selectivos nos que exista unha fase de concurso, contemplarase especificamente, entre outros méritos, a valoración da experiencia acreditada polos candidatos que, con carácter interino ou temporal, desempeñaran funcións análogas”
 
Asegúrase, deste xeito, o dereito das traballadoras e traballadores ao cómputo do tempo traballado como persoal laboral. Esta circunstancia xunto coa decisión da Xunta de Persoal e da Xerencia de homologar ámbalas dúas modalidades (nomeamento e contrato en funcións análogas) na valoración do tempo traballado aseguran a igualdade de trato que reivindicamos.
 
Insistimos no horario de verán. Transmitímoslle a Resolución do 25 de novembro de 2015, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se modifica a do 28 de decembro de 2012, pola que se ditan instrucións sobre xornada e horarios de traballo do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e os seus organismos públicos.
 
Recordámoslle a petición da Xunta de Persoal para que toda a normativa que afecte ao PAS funcionario sexa revisada pola Oficina de Igualdade coa finalidade de que, como mínimo, se adapte á lexislación vixente co ánimo de superar incluso esta lexislación. Pediu que lle fixésemos a petición de xeito oficial.
 
Roupa de traballo, xustificou o xerente a tardanza na entrega en que o provedor que gañou a licitación, decidiu, por motivos que non explicitou, renunciar. No servizo están rematando os trámites para a entrega o antes posible.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript