Maio de 2016
 
 

NÚMERO 315 - 16/05/2016

   CUTUDC / Novidades

  CRISE ESTAFA
 

Preparan axustes de entre 5.000-8.000 millóns € en sanidade

E, no que coinciden todos os partidos políticos que preparan a artillería electoral estes días, é en seguir ocultando, que goberne quen goberne, e como levamos vendo desde 2008, estamos inmersos nun programa perfectamente proxectado de axuste (eles chámano “crise”), que todos eles están obrigados a aplicar cando gobernen como quedou demostrado co exemplo grego.

 

  • Noticias relacionadas

 

A Autoridade Fiscal Independente (AIReF), organismo “publico” que a Comisión Europea esixiu crear a todos os países da U.E. para “vixiar” ás administracións públicas e garantir o cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria, é dicir, os recortes do gasto social, creouse no estado español en 2014.
 
Este novo organismo represor foi creado co mellor de cada casa: persoal procedente do Banco de España, o BCE, a Intervención Xeral ou mesmo o FMI, sendo o seu presidente José Luis Escrivá, ex director do servizo de Estudos de BBVA. As súas funcións son emitir informes preceptivos, e como tal, o xoves remitiu ao Goberno un informe no que chega á conclusión de que tanto o conxunto dos ingresos, como o dos gastos, están infravalorados nas previsións gobernamentais.
 
Para a AIReF, a partir de 2017 as proxeccións de ingresos fiscais incorporadas “poden considerarse conservadoras mentres que a senda de gasto, nun escenario sen medidas adicionais, parece demasiado optimista”. No que respecta a sanidade, o gasto podería estar infravalorado entre 5.000 e os 8.000 millóns, mentres que en educación, entre 3.500 e 4.500 millóns de menos.
 
Con toda seguridade, o Goberno en funcións esconde medidas para frear o gasto sanitario e educativo a medio prazo, medidas que pola proximidade do circo electoral, non foron explicadas no Programa de Estabilidade 2016-2019 presentado en Bruxelas a finais de abril.
 
No devandito Programa de Estabilidade prevese que o gasto en saúde seguirá baixando desde o 6,17% do PIB no 2015 ao 5,74% no 2019, mentres que o destinado en educación pasará do 4,03% do PIB ao 3,76%.
 
No caso do gasto sanitario, a Autoridade Fiscal recoñece que creceu de media un 5,3% en termos reais entre 2002 e 2010, e contraeuse un 4,4% entre 2011 e 2014, os anos máis duros do axuste. Para a Autoridade Fiscal, e debido a diversos factores, entre eles demográficos, a partida de sanidade debería crecer un 4,1% de media entre 2016 e 2019. Con todo, o Goberno expuxo na actualización do Programa de Estabilidade unha cifra moito máis baixa, do 0,5%, é dicir un “desaxuste” que se traducirá en novos recortes de gasto sanitario.
 
No que coinciden desde os seus despachos tanto a Autoridade Fiscal como o Goberno, é en debuxar un escenario idílico de crecemento “e recuperación” da economía e o emprego, feito que deberiamos cuestionarnos non só dada a situación que podemos apreciar a pé de rúa no estado español, senón a nivel mundial debido á caída da actividade económica, o consumo, os problemas ambientais e a propia caída da demanda de commodities “”.
 
E, no que coinciden todos os partidos políticos que preparan a artillería electoral estes días, é en seguir ocultando, que goberne quen goberne, e como levamos vendo desde 2008, estamos inmersos nun programa perfectamente proxectado de axuste (eles chámano “crise”), que todos eles están obrigados a aplicar cando gobernen como quedou demostrado co exemplo grego.
 
Esta crise “” veu para quedar, para ir destruíndo de forma planificada os xa de por si raquíticos sistemas de protección social que se estableceron no conxunto do estado español nos anos 80 do pasado século, e só a toma de conciencia e organización da poboación, sen delegar en intermediarios de ningún tipo, poderá plantar cara ao proxecto neoliberal de saqueo e destrución do que é de todxs.
 
http://www.casmadrid.org/index.php/comunicados/421-preparan-ajustes-de-entre-5-000-8-000-millones-en-sanidad

 
Recollido de Kaos en la Red
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript