Maio de 2016
 
 

NÚMERO 315 - 16/05/2016

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADE
 

Oferta de emprego público

Establecemos o marco negociador da modificación parcial da RPT asinada en decembro de 2015, aprobada no Consello de Goberno e Consello social do día 16 de decembro, proceso negociador que abarcou, tamén, o acordo de promocións que cualificamos como electoralista polo que manifestamos en moitos momentos o temor a que non se levase a efecto.

 

  • Noticias relacionadas

 

Fomos firmes defensores durante toda a negociación da homologación das escalas especiais á escala xeral. Defendemos desde o comezo o barrado xeneralizado que facía posible á súa vez estender os procedementos de promoción, concurso e oposición desenvolvidos na escala xeral tanto á escala de biblioteca como á escala técnica.
 
Pensabamos que coa consecución da primeira parte, o barrado practicamente xeneralizado, lograbamos que a Xerencia e o equipo de goberno entendesen e aceptasen a filosofía do acordo. Coa proposta de oferta de emprego público feita pola Xerencia demóstrase que non era certo. O acordo foi algo conxuntural e froito da situación de debilidade do que daquela era candidato á elección a reitor.
 
O decorrer dos acontecementos acompáñase, tamén, polo xogo sucio desenvolvido polo xerente. Cando se falou coa Xerencia para establecer o número de prazas a promoción acordouse que na escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos promocionaría todo o persoal da escala de axudantes, que se cifraron por parte da Xerencia en 30, despois de facer un reconto pormenorizado descubrimos que en realidade eran 32, nas reunións mantidas coa Xerencia sinalámoslle esta circunstancia que se reafirmou en que o número total era 30. Recontamos outra vez e saíronnos 32. Na seguinte reunión coa Xerencia insistimos, nesta ocasión aceptou que podía ser un erro pola súa parte ao facer o cómputo, encargándolle ao Servizo que o revisara. Cando se nos presentou a OEP deste ano, destápanse as verdadeiras intencións: furtar prazas á promoción reservándoas para ofertalas a oposición por quenda libre.
 
A APA, en coherencia co criterio que mantivemos durante toda a negociación da RPT, debatido nas asembleas, defenderemos a extensión dos procedementos realizados na escala xeral ao resto de escalas. Nunca conseguiremos un colectivo único se os procedementos non son únicos. Se aceptamos a oferta de emprego público que se nos pon enriba da mesa baleiramos de contido a negociación realizada abrindo a espita para que as prazas que sexan do interese da Xerencia desaparezan dos concursos e saian a convocatoria libre
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript