Abril de 2016
 
 

NÚMERO 311 - 18/04/2016

   CUTUDC / Novidades

  OS RECORTES NA CRISE-ESTAFA
 

Mapa dos recortes de gasto na crise

En 2009 España alcanzou a maior cifra de gasto público da súa historia. Naquel ano, as contas públicas pecharon cun déficit de 118.237 millóns de euros, o que equivaleu á nada desdeñable cifra do 10% do PIB.

 

  • Noticias relacionadas

 

 A partir de entón intensificouse o proceso de consolidación fiscal, actuando fundamentalmente sobre o gasto público, que comezou a descender en 2010 e en anos sucesivos ata 2014 (último ano con datos consolidados), ano no que o o conxunto de administracións públicas xestionaron 30.824 millóns de euros menos que en 2009.
 
Aínda que, non todas as áreas de gasto sufriron recortes neste período. O informe titulado "Cartografía dos recortes", analiza máis de 60 subsectores de gasto. A primeira conclusión é que se se exclúen as grandes áreas onde non houbo recortes durante a crise, que son as pensións de xubilación e supervivencia (nas que se gastaron 23.577 millóns); o abono de intereses da débeda (18.206 millóns máis) e os pagos ao sector enerxético (6.000 millóns máis), o recorte do investido no que son servizos públicos á cidadanía ascendería a 78.164 millóns de euros.
 
Isto equivalería a un recorte de practicamente o 8% do PIB. E, en termos relativos, podería dicirse que o financiamento dos servizos públicos por parte das administracións caería un 21% nominal, que se elevaría ao 30% en termos reais, unha vez tida en conta a inflación acumulada neste período, no que o IPC subiu un 9%.
 
INVESTIMENTO PÚBLICO
Segundo o tipo de gasto, o maior axuste deuse no investimento público. Así, o investido directamente polas administracións e a súa cofinanciación a outros axentes privados experimentou unha caída de 40.569 millóns de euros entre 2009 e 2014. Esta cantidade supón un 61% menos en termos nominais, que se eleva ao 70% real. Dentro disto, o investimento en infraestruturas do transporte e I+D foi a máis danada, con 13.000 millóns menos.
 
SANIDADE E EDUCACIÓN
Aínda que, onde se ve realmente o recorte aplicado á prestación dos dous grandes servizos públicos: sanidade e educación, é na análise funcional do gasto, que permite coñecer a súa evolución con independencia da súa composición. Neste caso, o gasto sanitario reduciuse en 9.600 millóns, un 22% menos en termos reais. Tamén baixou o gasto dos concertos co sector privado en 3.402 millóns.
 
O gasto educativo caeu en 7.394 millóns, un 23,7%. Mentres que neste caso, os concertos con colexios privados apenas diminuíron un 1,2%. En calquera caso, en 2014 deixáronse de gastar en educación e sanidade un de cada catro euros investidos en 2019.
 
DESEMPREGO E BAIXAS LABORAIS
O gasto en prestacións por desemprego reduciuse en 7.231 millóns de euros no período analizado, un 30% menos en termos reais. Isto produciuse pola redución do número de prestacións que se foron esgotando e a mellora do emprego en 2014, á vez que as novas axudas ás que se accede son cada vez máis baixas porque non cotizaron tantos meses como antes da crise.
 
En canto ao gasto en incapacidade temporal, reduciuse en algo máis de 1.000 millóns, un 13% menos.
 
APOIO Ás FAMILIAS
Mentres que ao Goberno de Mariano Rajoy "éncheselle a boca coa defensa das familias", os recursos destinados á política familiar esborrállanse entre 2009 e 2014 un 40% en termos reais, con 2.692 millóns de euros menos.
 
POLÍTICA SOCIAL DE VIVENDA
O investido polas administracións (Estado, autonomías e concellos) en apoiar ás familias con problemas para pagar o seu aluguer ou hipoteca minguou en 633 millóns de euros nos anos analizados, o que supuxo un retroceso do 70%, ata un investimento total de 415 millóns en 2014. Mentres "os desafiuzamentos aumentaron de forma exponencial".
 
CULTURA, DEPORTE E RELIXIÓN
A prestación destes servizos perdeu 5.656 millóns repartidos de forma similar entre os tres, o que supuxo unha perda do 40% dos recursos.
 
En contraposición chama a atención o forte aumento do gasto enerxético. Segundo este estudo, "as subvencións e pagos compensatorios ao sector enerxético disparáronse un 469%"; pasando de 1.200 millóns en 2009 a preto de 6.000 en 2014. Aínda que neste capítulo están incluídos fundamentalmente os pagos polo maior gasto de xeración extrapeninsular en Baleares, Canarias, Ceuta e Melilla e os impostos á enerxía vixentes desde 2012.
 
Cinco Días
 

 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript