Marzo de 2016
 
 

NÚMERO 306 - 14/03/2016

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADE
 

Demanda pola prórroga das comisións de servizos do persoal funcionarizado

O Xulgado do Contencioso/Administrativo nº 1 ven de admitir a trámite a demanda que presentamos sinalando que ACORDA ADMITIR A TRÁMITE o Recurso Contencioso-Administrativo interposto,contra a resolución ditada pola UNIVERSIDADE DA CORUÑA de data 23 de decembro de 2015, sobre RESOLUCION SOBRE CONTINUIDADE DE COMISIÓNS DE SERVIZO.

 

  • Noticias relacionadas

 

Establece, tamén que:
 
MODO DE IMPUGNACIÓN
Recurso de reposición no prazo de CINCO DÍAS a contar desde o seguinte á súa notificación, mediante escrito dirixido a este Órgano Xudicial, e sen prexuízo do cal levará a efecto a resolución recorrida.
 
APA denuncia no contencioso-administrativo o incumprimento da normativa de comisións de servizos

 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript