Febreiro de 2016
 
 

NÚMERO 304 - 29/02/2016

   CUTUDC / Novidades

  LOITA SOCIAL - RERPRESIÓN POLICIAL
 

Reábrese a investigación pola carga policial do 15-M na plaça de Catalunya

Un informe pericial fisonómico encargado polo xulgado de instrución número 4 de Barcelona conclúe que o subinspector Jordi Arasa é o autor material da agresión contra cinco cidadás que estaban sentadas pacíficamente no chan.

 

  • Noticias relacionadas

 

[Galego]
 
Reábrese a investigación pola carga policial do 15-M na
plaça de Catalunya
 
Pasaron cinco anos dos feitos, que deron a volta ao mundo, pero as derivas xudiciais do desaloxo da acampada indignada da
plaça de Catalunya de Barcelona vólvense a reactivar. A nova maxistrada que encabeza o xulgado de instrución número 4 decidiu tirar por e investigar a fondo quen hai detrás das agresións que todo o mundo puido ver en directo por televisión. Felip Puig cualificouno de "proporcionado", pero o poder xudicial considera que estariamos ante un posible delito de lesións a consecuencia dunha mala praxe policial. Tanto é así que, despois de reiteradas peticións por parte dos avogados do colectivo Som27M -onde se agrupan as persoas afectadas por esa actuación-, o xulgado encargou á Comisaría Xeral de Investigación Criminal a elaboración dun informe pericial fisonómico para determinar quen era o mando que se atopaba en primeira liña das cargas contra manifestantes pacíficos.
 
O número TIP sinalado polos especialistas corresponde ao do subinspector Jordi Arasa, que xa foi condenado polas lesións causadas ao ex deputado da CUP-AE David Fernández no marco da mesma intervención
 
As conclusións son contundentes. "Os especialistas determinan que existen similitudes suficientes en canto á calidade dos trazos de agrupación cualificadora e os trazos individualizadores para determinar que a persoa que aparece nos fotogramas analizados se trata do funcionario do Corpo de Policía da Xeneralidade-mozos de escuadra con TIP 4364 ", di o informe en relación cunhas imaxes que mostran agresións con porra contra cinco cidadás sentadas no chan pacificamente. O número TIP sinalado polos especialistas corresponde ao do subinspector Jordi Arasa, que xa foi condenado polas lesións causadas ao ex deputado da CUP-AE David Fernández no marco da mesma intervención. Unha vez recibidas as conclusións, a xuíz citou a declarar ao subinspector Arasa en calidade de investigado -nova denominación de imputado. A cita é o xoves 3 de marzo e o acusado deberá visionar as imaxes dos feitos para dicir se "se recoñece ou non" nos fotogramas. Paralelamente á declaración do policía, o colectivo Som27M fará unha rolda de prensa no exterior da Cidade da Xustiza.
 
Piden o procesamiento de Felip Puig
 
As 57 persoas querelantes polas agresións do 27 de maio de 2011 emitiron un comunicado onde piden que "se condene o mozo de escuadra Jordi Arasa", pero queren ir máis aló e sinalan directamente o máximo responsable político do departamento. "Pedimos que o ex conselleiro Felip Puig, máximo instigador, e toda a cadea de mando organizadora da brutal agresión que sufrimos tamén sexa xulgada", manifestan. "Estamos satisfeitos e felicitámonos de conseguir chegar a esta declaración, con todo, tamén queremos denunciar unha instrución incompleta que non investigou os feitos e que consagra a impunidade policial nun contexto de criminalización da protesta e de recorte constante dos dereitos e liberdades ", conclúen.
 
[Català]
 
Es reobre la investigació per la càrrega policial del 15-M a la plaça de Catalunya
 
Un informe pericial fisonòmic encarregat pel jutjat d'instrucció número 4 de Barcelona conclou que el sotsinspector Jordi Arasa és l'autor material de l'agressió contra cinc ciutadanes que estaven assegudes pacíficament a terraUna de les fotocomposicions de l'informe pericial ordenat pel jutjat d'instrucció número 4 de BarcelonaJESÚS RODRÍGUEZ25/02/2016Sobre el costum del costumisme
 
Han passat cinc anys dels fets, que van fer la volta al món, però les derivades judicials del desallotjament de l'acampada indignada de la plaça de Catalunya de Barcelona es tornen a reactivar. La nova magistrada que encapçala el jutjat d'instrucció número 4 ha decidit tirar pel dret i investigar a fons qui hi ha darrere les agressions que tothom va poder veure en directe per televisió. Felip Puig ho va qualificar de “proporcionat”, però el poder judicial considera que estaríem davant d'un possible delicte de lesions a conseqüència d'una mala praxi policial. Tant és així que, després de reiterades peticions per part dels advocats del col·lectiu Som27M –on s'agrupen les persones afectades per aquella actuació–, el jutjat va encarregar a la Comissaria General d'Investigació Criminal l'elaboració d'un informe pericial fisonòmic per determinar qui era el comandament que es trobava a primera línia de les càrregues contra les manifestants pacífiques.
 
El número TIP assenyalat pels especialistes correspon al del sotsinspector Jordi Arasa, que ja va ser condemnat per les lesions causades a l'exdiputat de la CUP-AE David Fernàndez en el marc de la mateixa intervenció
 
Les conclusions són contundents. “Els especialistes determinen que existeixen similituds suficients quant a la qualitat dels trets d'agrupació qualificadora i els trets individualitzadors per determinar que la persona que apareix als fotogrames analitzats es tracta del funcionari del Cos de Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra amb TIP 4364”, diu l'informe en relació amb unes imatges que mostren agressions amb porra contra cinc ciutadanes assegudes a terra pacíficament. El número TIP assenyalat pels especialistes correspon al del sotsinspector Jordi Arasa, que ja va ser condemnat per les lesions causades a l'exdiputat de la CUP-AE David Fernàndez en el marc de la mateixa intervenció. Un cop rebudes les conclusions, la jutgessa ha citat a declarar el sotsinspector Arasa en qualitat d'investigat –nova denominació d'imputat. La cita és el dijous 3 de març i l'acusat haurà de visionar les imatges dels fets per dir si “es reconeix o no” als fotogrames. Paral·lelament a la declaració del policia, el col·lectiu Som27M farà una roda de premsa a l'exterior de la Ciutat de la Justícia.
 
Demanen el processament de Felip Puig
 
Les 57 persones querellants per les agressions del 27 de maig de 2011 han emès un comunicat on demanen que “es condemni el mosso d'esquadra Jordi Arasa”, però volen anar més enllà i assenyalen directament el màxim responsable polític del departament. “Demanem que l'exconseller Felip Puig, màxim instigador, i tota la cadena de comandament organitzadora de la brutal agressió que vam patir també sigui jutjada”, manifesten. “Estem satisfets i ens felicitem d'haver aconseguit arribar a aquesta declaració, no obstant això, també volem denunciar una instrucció incompleta que no ha investigat els fets i que consagra la impunitat policial en un context de criminalització de la protesta i de retallada constant dels drets i les llibertats”, conclouen.
 
Texto completo en: http://ppcc.lahaine.org/cat-cast-se-reabre-la
 

 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript