Febreiro de 2016
 
 

NÚMERO 302 - 15/02/2016

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADES
 

O Supremo condena á Comunidade de Madrid a pagar os 79 millóns que debe á UCM

O Tribunal Supremo (TS) confirmou que a Comunidad de Madrid ten unha débeda de 79 millóns de euros coa Universidade Complutense de Madrid (UCM) e condena á Administración rexional a que habilite a favor da institución universitaria a suma pendente.

 

  • Noticias relacionadas

 

O Tribunal Supremo (TS) confirmou que a Comunidad de Madrid ten unha débeda de 79 millóns de euros coa Universidade Complutense de Madrid (UCM) e condena á Administración rexional a que habilite a favor da institución universitaria a suma pendente.

 

A Sala do Contencioso do Alto Tribunal cre acreditada esa débeda coa Complutense correspondente ao exercicio 2011 pola falta de pagamento do Plan de Investimentos nas universidades públicas e do Plan de Financiamento da devandita universidade en 2010 e 2011.
 
A Comunidade de Madrid, que rexeitou o requirimento de abono desas cantidades por resolución da súa Consellería de Educación do 6 de marzo de 2013, é condenada con esta sentenza para abonar os 35,5 millóns correspondentes ao Plan de Financiamento, mentres que, en relación aos 43,2 millóns debidos polo Plan de Investimentos, terá que pagar o que estea xa efectivamente xustificado pola universidade, e o resto abonarase a medida que se vaian xustificando os gastos correspondentes.
 
Así mesmo, a sentenza condena á Comunidade de Madrid a pagar á Complutense 572.732 euros por gastos en aplicación dun convenio de colaboración do 7 de xuño de 2000.
 
A Sala estima así o recurso interposto pola Universidade Complutense á sentenza de 2013 do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid, que no seu momento non estimou a reclamación total de pago desas cantidades ao entender que se excedeu a contía máxima establecida na Lei de Orzamentos da Comunidade, algo que non se lle podía imputar á administración autonómica.
 
Como noutras sentenzas anteriores, o Supremo argumenta que no referente ao plan de investimentos, un acordo subscrito entre ambas as partes, o feito de que "o estipulado non se reflicta nas leis de orzamentos xerais, non suprime a forza de obrigar ao pactado".
 
"Xuridicamente, son cousas distintas o compromiso contraído e a existencia de crédito", expón o Alto Tribunal para detallar que a carencia de fondos poderá ser causa de invalidez do compromiso pero iso non exime de continuar o acordado "no caso de que a nulidade producise un grave trastorno ao servizo público".
 
Argumento similar prodúcese no relativo á Lei de Financiamento, pois considera o Supremo que o feito de que o gasto non se inclúa nas leis de orzamento, "non quita validez ao plan".
 
"A Comunidade debe cumprir o compromiso asumido e consignar orzamentariamente os créditos correspondentes, pero a súa omisión non pode dar lugar, sen máis, á exoneración de cumprimento da obrigación", razoa o Tribunal Supremo.
 
El Economista.es

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript