Xullo de 2015
 
 

NÚMERO 282 - 20/07/2015

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADE
 

Plan de Financiación 2016-2020

O pasado día 15 reuníronse os reitores das tres universidade públicas de Galiza co conselleiro de Facenda e o de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para tratar sobre o Plan de Financiación Universitaria 2016-2020. Ao remate da reunión avanzaron que o novo plan estará dotado de 2.470 millóns de euros, un 17,3% más que el anterior.

 

  • Noticias relacionadas

 

O conselleiro de Cultura sinalou que se incrementan nun 5% as contías das partidas propias do Plan xa desde o primeiro ano, ao pasar de 374,22 millóns de euros en 2015 a 393,44 millóns en 2016 e que as partidas son susceptibles de ser ampliadas por cada universidade mediante a captación de recursos externos.
 
Segundo transcendeu da xuntanza o financiamento estrutural representará inicialmente o 66,6% do total e partirá dunha base de 237,75 millóns de euros para o vindeiro ano 2016. Neste fondo reflíctese o custo estimado das necesidades de persoal docente e de administración e servizos para a prestación dos servizos dun xeito eficiente, partindo de criterios de “custo estándar da docencia”. O importe de dito custo calcúlase en función do número de alumnado matriculado en cada materia de grao e mestrado. O propio conselleiro sinalou que “se eliminan os criterios históricos, e o alumnado real, xunto coa oferta de créditos matriculados, convértese no criterio básico deste fondo”.
 
O financiamento por resultados representará inicialmente o 33,4% do financiamento restante, aínda que o obxectivo final é ir acadando de xeito progresivo o 40% do total en función da evolución de indicadores académicos, de investigación e de transferencia.
 
Ao remate da reunión o reitor da USC, exercendo de portavoz do resto de reitores, agradeceu o esforzo da Xunta sinalando, non obstante, que o plan requiría dunha análise pormenorizada para poder facer un pronunciamento.
 
Non obstante este pronunciamento o vicerreitor de Comunicación e Coordinación da USC valorou en Radio Obradoiro que "polo que temos que preocuparnos agora é pola eficiencia e a calidade". Insiste en que para a institución académica compostelá un bo reparto dos fondos sería a aquel que estivera "fundamentado nos resultados". No novo plan, estes teñen un peso do 33%. Pereira recoñecía que "nós aspirabamos a un 50% e incluso máis".
 
Significar que o plan contempla unha cantidade global de 2.470 millóns de euros. Todo o diñeiro que pase a formar parte do fondo “por resultados” detráese do “fondo estrutural”, a parte que asegura, entre outras cousas, a satisfacción das necesidades de persoal.
 
Reivindicamos unha universidade galega, pública e de calidade, polo tanto, a Xunta está obrigada a dotar ás universidades públicas galegas do financiamento necesario para o cumprimento desa finalidade.
 
Plan de Financiación Universitaria
 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript