Xuño de 2015
 
 

NÚMERO 279 - 29/06/2015

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADE
 

Situación da universidade. Novidades

A “delicada” situación da universidade é noticia nos medios de comunicación, evidenciándose, tamén, unha inusitada actividade institucional que se manifesta, por un lado nas convocatorias de reunións do Consello Social, Xuntas de Facultade ou Escola, manifestos, pronunciamentos… que se están a realizar nos centros afectados polo proxecto de integración posto en marcha polo equipo de goberno. Por outro lado o propio equipo de goberno que mantén reunións con decanos, directores, conselleiros… e que foi deixando caer, no camiño, a que será nova alternativa institucional diante do fracaso do proxecto de fusións que presentou a centros e departamentos.

 

 • Noticias relacionadas

 

Coincidimos co sr. reitor na diagnose da situación xeral da universidade, expresada tanto nos medios de comunicación como no propio Consello de Goberno. Entendemos, como asinamos no manifesto de toda a representación do PAS nos Claustros das tres universidades, que a Xunta ten que prover o diñeiro necesario, no fondo estrutural, para que a universidade cumpra a súa función coa calidade á que a cidadanía ten dereito.
 
Non obstante, non concordamos co sr. reitor no tratamento que está a aplicar diante da situación provocada pola falta de financiamento. Faltoulle, ao equipo de goberno, nun asunto tan grave como que de súpeto desaparezan 3,7 millóns de euros do orzamento, a obrigada comunicación á Comunidade Universitaria, cando menos o seu tratamento nos órganos de goberno que previamente aprobaran os orzamentos (Consello de Goberno e Consello Social). Ocultar o problema, durante seis meses, provocou que a situación se agravase de tal xeito que, segundo o manifestado pola propia universidade, obriga a tomar medidas radicais de xeito inmediato.
 
O progresivo deterioro da situación económica colocou á universidade nunha situación de debilidade respecto da Xunta de Galicia, á que se debeu someter, con anterioridade, a unha forte presión para acadar unha solución. Agora cando se require a súa colaboración reclama a súa alternativa habitual, os recortes. A premura coa que se requiren as solucións, o proxecto e o método elixido para a toma de decisións fainos sospeitar sobre as intencións do sr. reitor.
 
Diciamos, tamén no anterior PASquín, que a liña informativa do sr. reitor é improcedente, feito que se constata:
 

 1. Pola falta de información sobre o proxecto que se somete á aprobación das partes afectadas, polo menos o PAS non tivo acceso a esa información.
   
 2. Porque nos medios de información xa se barallan, desde hai aproximadamente 15 días, alternativas atribuídas ao equipo de goberno, sen que se discutisen nos órganos de goberno da institución que deberían ser os primeiros en ter coñecemento das novas propostas.
   
 3. Pola dosificación que desde o goberno da universidade se ven facendo da información que, no canto de ser clara e horizontal, vaise soltando a contagotas. As gotiñas de información, no noso microcosmos, enseguida corren de boca en boca, porque en situacións como esta quen sabe algo faino circular de xeito inmediato.

 
Por “vías alternativas” sinalóusenos, hai xa días, que a proposta que o reitor levará ao Consello de Goberno do día 30 de xuño será a constitución dunha comisión mixta formada polos membros da Comisión de Organización Académica e Profesorado e da Comisión de Asuntos Económicos que se encargará de elaborar o Plan Director de Racionalización de Centros e Departamentos. Unha vez recibida a orde do día da reunión confírmase o sinalado
 
Esta alternativa no canto de “tranquilizar” aínda nos produce máis inquedanza pois:
 

 • Na presentación do proxecto de fusións sinalouse verbalmente, como todo o que facía referencia ao Plan Director, que estaba suxeito ao acordo cos centros e departamentos. Na exposición do secretario xeral no Consello de Goberno do día 28 de maio sinalaba, segundo se recolle no resumo: “Por iso, abriremos a partir de agora un período de exposición e diálogo cos centros e departamentos afectados, antes de volver a traelo, xa en forma de proposta de acordo, ao Consello de Goberno”. Unha vez que se constata que o acordo cos centros afectados é imposible, agora non só non se trae unha proposta de acordo senón que se crea unha comisión ad hoc, onde o diálogo cos centros e departamentos afectados transfórmase nun sucinto “Nos traballos da Comisión Mixta garantirase a audiencia dos centros e departamentos”.
   
 • Se as decisións a tomar son eminentemente políticas (que tipo de universidade se quere). De constituírse unha comisión mixta qué criterio será o que se terá en conta, prevalecerán as consideracións económicas sobre as académicas? E as de servizo público?
   
 • O PP usou este método (as comisións) para deseñar un novo sistema fiscal, establecer o novo sistema de pensións, lei de aborto, hepatite C, évola, asesorar na reforma universitaria de Wert… de todas elas coñeciamos as súas conclusións antes incluso de comezar o seu traballo. Pasará, neste caso alago parecido?.
 
Parécenos que a decisión está tomada. Insistimos en que o equipo de goberno ten que afrontar as súas responsabilidades, non intentar envolvelas na suposta asepsia de decisións adoptadas por algunha comisión. Ten a obriga de establecer criterios, elaborar un proxecto e sometelo a discusión e, se procede, ser aprobado pola Comunidade Universitaria no máximo órgano de representación da Universidade, o Claustro. Parécenos que o sr. reitor escapa da convocatoria do Claustro porque suporía un desgaste maior podendo, incluso
, perder a posible votación.
  
O PAS denunciamos en varias ocasións a falta de control e o malgasto institucional. Sinalamos a proliferación de facturas desa índole co peche do exercicio, noutras ocasións referímonos a proxectos de investigación que, a pesar dos reiterados avisos, non seguen o procedemento establecido. Contratos de traballo realizados de xeito irregular…, sen ir máis lonxe, hai dous meses (cando aínda non tiñamos coñecemento da grave situación económica), denunciamos o gasto, que consideramos improcedente, de 3.000€ nun retrato dun ex decano gasto que foi xustificado polo reitor aducindo a autonomía do centro. Pois ben hoxe non se pode gastar en nada.

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript