Maio de 2015
 
 

NÚMERO 273 - 18/05/2015

   CUTUDC / Novidades

  É O CAPITALISMO
 

O 69% dos directivos españois xustifican o suborno e a corrupción

O suborno e a corrupción foi xustificada polo 69% dos directivos españois como práctica para xerar novos beneficios de xeito rápido. Así se desprende do informe sobre fraude e corrupción en 38 países elaborado por Ernst & Young (EY).

 

  • Noticias relacionadas

 

 

Os datos en España superan á media de Europa Occidental, onde a porcentaxe se sitúa no 35% e por enriba tamén de países con mercados emerxentes (61%). Ademais, esta percepción aumentou un 4% respecto á rexistrada en España en 2013.
 
Así, España é o segundo país da Unión Europea (UE), xunto con Grecia, en canto á xeneralización da corrupción. En primeiro lugar sitúase Portugal, cun 82% e, no outro extremo, Dinamarca, cun 4%.
 
O uso de subornos como recurso para facer negocios foi xustificado por un 46% dos enquisados en España, se isto contribúe á supervivencia do negocio. Nesta liña, os preferidos son os regalos persoais (34%), seguidos dos regalos relacionados co ocio (31%) e dos pagamentos en metálico (16%).
 
Así as cousas, un 57% dos directivos está baixo presión para buscar novas fontes de ingresos, contexto no cal os mercados de alto risco, onde existe unha maior probabilidade de que se produza prácticas deste tipo, gañaron protagonismo.
 
Así mesmo, existen outros erros "xustificables" aos que as empresas recorren de xeito frecuente, xa que o 56% dos enquisados en España recoñeceron que as súas compañías a miúdo "maquillan" a información financeira. En Europa Occidental, esta porcentaxe sitúase no 33%.
 
Neste contexto, a práctica máis habitual, aprobada por un 36%, consiste en negociar descontos cos provedores ou atrasar o pagamento de facturas, que foi defendido polo 14% dos enquisados. Así, un 15% dos españois afirmou que estas prácticas tiveron lugar nos últimos meses nas súas empresas.
 
Os resultados da enquisa poñen de manifesto que a actividade regulatoria e os códigos éticos evolucionaron, xa que un 26% considera que estes estándares melloraron nos últimos dous anos. Así mesmo, un 21% dos enquisados afirmou que este incremento no marco regulatorio tivo un impacto positivo no seu ámbito de traballo.
 
Non obstante, un 69% considera que as autoridades deberían de tomar máis medidas para recuperar os danos resultantes da fraude e a corrupción. Así, o 58% sinala que é necesario localizar e conxelar os activos.
 
Neste sentido, cabe destacar que a sensación de impunidade continúa en niveis moi elevados, tal e como destacou o responsable de EY Ricardo Noreña, a pesar da aparición de novas medidas como a reforma do Código Penal, que será efectiva o 1 de xullo, pola cal a responsabilidade poderá recaer sobre as persoas xurídicas.
 
O reto reside en conseguir unha maior rapidez nos procedementos xudiciais e unha actuación que permita a recuperación do diñeiro, manifestou Noreña.
 
A percepción en canto ao nivel de compromiso da alta dirección coas normas éticas é baixa e sitúase por debaixo da media da UE.
 
O 65% dos enquisados considera que a medida máis efectiva é a persecución penal dos directivos por non actuar de xeito dilixente.
 
Ademais, o 63% é partidario de que se apliquen multas ás empresas, fronte ao 46% que se decanta porque as multas recaian sobre os directivos.
 
Entre outras ferramentas para previr a fraude, existen códigos de conduta e unha canle de denuncias. Non obstante, un 46% manifestou que a súa empresa conta con estes documentos, fronte ao 59% dos países europeos.
 
Ademais, menos da metade dos enquisados coñecen cales serían as penalizacións derivadas do seu incumprimento.
 
Axencias

 

 

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript