Abril de 2015
 
 

NÚMERO 271 - 04/05/2015

   CUTUDC / Novidades

  GALICIA. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 

Lei da Xunta de Galicia de garantía da calidade dos servizos públicos e da boa administración

No Diario Oficial de Galicia número 81, do 30 de abril de 2015, publícase a Lei 1/2015, do 1 de abril, de garantía da calidade dos servizos públicos e da boa administración.

 

  • Noticias relacionadas

Texto
 
Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación
 
1. A presente lei ten por obxecto recoñecer os dereitos que asisten a cidadanía nas súas relacións co sector público autonómico galego e regular os mecanismos que aseguren o cumprimento efectivo destes dereitos coa finalidade de garantir uns servizos públicos de calidade que sirvan con obxectividade aos intereses xerais.
 
2. O seu ámbito de aplicación será o sector público autonómico, integrado, de acordo coa Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, pola Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e polas entidades instrumentais.
 
3. Os ámbitos da Administración relativos á educación, á sanidade e á xustiza rexeranse pola súa normativa específica, e neles a presente lei será de aplicación supletoria.
 
Ligazón

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript