Abril de 2015
 
 

NÚMERO 269 - 20/04/2015

   CUTUDC / Novidades

  ASOCIACIÓN GALEGA PARA A DEFENSA DA SANIDADE PÚBLICA
 

O TTIP e as ameazas máis importantes para a sanidade pública

Desde xuño de 2013 a Comisión Europea, e o Departamento de Comercio de EE UU están negociando unha Asociación Transatlántica para o Comercio e o Investimento (TTIP), que non se aprobará antes de 2016. Esta negociación caracterizouse pola opacidade e a falta de transparencia malia que os acordos afectan aos cidadáns.

 

 • Noticias relacionadas

 

A crise económica é a xustificación dun proxecto que pretende liberalizar as relacións comerciais USA UE, aínda que en realidade está dirixido a consolidar normas e lexislacións que amparan aos fondos de investimento e ás grandes empresas multinacionais.
 
Este Tratado e unha continuación dos Acordos da Organización Mundial do Comercio e a Unión Europea sobre Liberalización de Servizos que supuxeron a privatización dos servizos públicos  na UE.  O TTIP pon os intereses das multinacionais  por diante dos dereitos cidadáns.
 
O proceso de negociación
non conta coas organizacións da sociedade civil como sindicatos, organizacións ecoloxistas, veciñais, de consumidores e ata dos gobernos elixidos democraticamente (negóciao a Comisión Europea que non esta sometida ao control do Parlamento Europeo). Sen embargo as multinacionais e os lobbies de presión tiveron a  oportunidade de participar e influenciar nas propostas.
 
Principais claves do acordo:

 • Limitar a soberanía dos gobernos facilitando as demandas das multinacionais para a posta en práctica de políticas que afecten aos seus intereses.
 • Outorgar ás grandes empresas amplas facultades para impugnar novas leis polos gobernos, o que fará irreversibles ás privatizacións dos servizos públicos..
 • Abrir aos mercados sectores crave dos países europeos como a enerxía, as patentes, a sanidade pública, ou a soberanía alimentaria.
 • Desregular os servizos financeiros, coa eliminación das restricións en materia de transaccións financeiras e da comercialización de produtos financeiros derivados (un dos desencadéantes da crise).
 • Desenvolver o chamando Mecanismo de Solución de Diferenzas entre Inversor e Estado (ISDS), con normas para protexer a seguridade xurídica dos inversores que inclúe disposicións contra a expropiación de servizos de interese público ou a libre circulación e transferencia de fondos.

 
Os obxectivos en materia sanitaria do Tratado están dirixidos a eliminar medidas reguladoras (non arancelarias) que afectan ao comercio:  Condicionar as normas europeas que obrigan á transparencia dos ensaios clínicos dos laboratorios farmacéuticos; reducir as regulacións ambientais e alimentarías que garanten a calidade e seguridade dos mesmos;  incrementar os dereitos de propiedade intelectual das empresas farmacéuticas prolongando os períodos das patentes de medicamentos e innovacións tecnolóxicas; e protexer o investimento das empresas privadas nos sistema sanitarios.
 
As ameazas máis importantes para a sanidade pública contidas no Tratado son:
1º. - Os gobernos non poderán recuperar os servizos externalizados ou privatizados, aínda que sexan un desastre e os seus gastos exorbitantes (como os hospitais PFI de Madrid ou de Vigo, que multiplican por sete o seu custo real).  As empresas poderán protexer os seus investimentos cun Arbitraxe Inversionista - Estado, que outorga ás corporacións o dereito de demandar a un goberno que tome decisións que danen as súas ganancias, á marxe dos tribunais nacionais de xustiza.  A concesión de indemnizacións dos investimentos das empresas nos sistemas sanitarios públicos supoñerá unha seria ameaza para a capacidade dos gobernos de intervir na defensa do interese público.
 
2º.- Os gobernos non poderán fixar prezos para os produtos farmacéuticos, promover medicamentos xenéricos, aplicar programas para control do tabaquismo ou da seguridade e calidade dos alimentos:
 

 • Prolongar o tempo de vixencia das patentes dos medicamentos a máis de 20 anos.
 • Atrasar a entrada dos xenéricos no mercado.
 • Reducir os requisitos para as patentes, para facilitar a comercialización das innovacións biotecnolóxícas.
 • Incrementar o período de protección dos datos dos medicamentos biolóxicos a máis de 12 anos (entre 4 8 na actualidade).
 • Garantir a presenza dos laboratorios nos organismos estatais  que fixan as políticas de prezos (Dirección Xeral de Farmacia e Axencia Española do Medicamento), mediante as chamadas Garantías Procesáis.

 
3º.- A Converxencia Regulamentaria esta dirixida a suplantar a  OMS no establecemento de normas de rexistro, calidade, seguridade e eficacia dos medicamentos, en función dos intereses das multinacionais.
 
4º.- Crear un Comité Industria-Gobernos para monitorizar o cumprimento do acordo (patentes, normas de xenéricos, fixación de prezos e reembolsos).
 
Todas estas medidas incrementarán de xeito brutal os gastos sanitarios, poñerán en risco a sustentabilidade dos sistemas sanitarios públicos, dificultarán o acceso aos medicamentos, aumentarán a irracionalidade do sistema, e afectarán á saúde da poboación xerando maior mortalidade e carga de enfermidade.
 
Principais consecuencias:

 • Diminución das esixencias de seguridade para os consumidores (comercialización dos alimentos transxénicos ou a desinfección de poios mediante cloro , prohibidos en Europa e aprobados en Estados Unidos).
 • Recortes e perda de control público en educación formación, desenvolvemento científico e dereitos de propiedade intelectual, ao servizo das grandes corporacións privadas.
 • Precarización das condicións laborais e salariais dos traballadores sanitarios, destrucións de emprego nos servizos sanitarios e sometemento da súa actuación aos intereses empresariais.
 • Desaparición das regulacións medio ambientais que garanten a saúde pública como a autorización do fracking para obter gas do subsolo utilizando produtos químicos, que poden contaminar os acuíferos ou as prospeccións petrolíferas sen control.
 
Por todo isto esiximos a paralización das negociacións do tratado.
 
Chamamos a cidadanía galega a apoiar ás mobilizacións do 18 de abril, na Xornada Global contra el TTIP.
 
Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública
 
Enviado pola:
Plataforma en Defensa da Sanidade Pública Ferrol
-plataformadspferrol@gmail.com-
16 de abril de 2015 23:28

http://www.plataformadspferrol.blogspot.com
 
Recollido de Ártabra 21

 

 

 

 


CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript